1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z jednání o kategorizaci účastníků, organizaci a přihlašovacím systému rekreací zaměstnanců na UK dne 16. 5. 2017

 1. Zápis z jednání o kategorizaci účastníků, organizaci a přihlašovacím systému rekreací zaměstnanců na UK dne 16. 5. 2017

  Účastníci jednání: Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, Bc. Libor Novák, MBA, ředitel SBZ UK, Doc. PhDr. Milan Kohoutek, CSc., Prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc., oba KOR VOS UK.

  Obsah jednání: 

 2.     1. Kategorie uchazečů: Cena pro zaměstnance (včetně zaměstnanců v důchodu) je dotována příspěvkem zaměstnavatele. Cena pro bývalé zaměstnance a Alumni se blíží nákladové ceně, cena pro ostatní účastníky je konkurenceschopná cena určená na základě průzkumu trhu v místě a čase. Kartičky pro bývalé zaměstnance Univerzita odmítá z technických a finančních důvodů, čestné prohlášení je dostatečné. Dohledávání pracovních poměrů s větším časovým odstupem je nerealizovatelné; naráží mj. také na Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím se zdůvodňuje kategorizace 1. zaměstnanci, 2. zaměstnanci v důchodu (již nepracující na UK) a Alumni (zvýhodnění z důvodu členství), 3. cizí.

 3.      2. Funkčnost systému: Problémy s přihláškami k datu 15.2.2017 zapříčinil výpadek identifikačního systému na úrovni Centrální autentizační služby CAS, který řešilo centrum UVT. Samotný rezervační systém byl nadále funkční. Ve vztahu k funkci systému odbory požadují bezprostřední zpětnou vazbu podání přihlášky tak, jak je u automatizovaných systémů běžné, tj. potvrzení obsahu objednávky: termínu, čísla chaty (pokoje), počtu lůžek/dnů a ceny podle kategorií přihlašovaných. Blokace propojení kategorií „bývalý zaměstnanec“, a „Alumnus“ (bývalí zaměstnanci mohou být současně i Alumny): je záměrná s ohledem na možnost nežádoucí duplicity přihlášek. Odbory dále požadují jednoduchý a jasný návod k provedení přihlášky. Univerzita prozkoumá technické a ekonomické možnosti požadavku a v případě dostupnosti zajistí jeho realizaci (v době redakce zápisu realizována zpětná vazba přihlášky). 

 4.       3. Průběžná evidence stavu obsazenosti dle kategorií a termínů přihlášek: Systém ji průběžně zajišťuje a není problém ji ke konkrétnímu datu zjistit. Problémem je zpětná evidence. Té není třeba, pokud bude evidence průběžně prováděna.4. Řešit problém společné dovolené: „Zaměstnanec + Alumnus“, nebo „zaměstnanec + cizí“: Zaměstnanec má právo nárokovat jednu chatu i v případě, že kromě něho ji bude užívat i účastník jiných kategorií (Alumnus, cizí); tzn., že cizího přihlásí v termínu pro zaměstnance. Pro další objekt se zájemci přihlašují v termínu platném pro danou kategorii. Ceny za pobyt se řídí platným ceníkem bez ohledu na termín přihlášky.

 5.       4. Řešit problém společné dovolené: „Zaměstnanec + Alumnus“, nebo „zaměstnanec + cizí“: Zaměstnanec má právo nárokovat jednu chatu i v případě, že kromě něho ji bude užívat i účastník jiných kategorií (Alumnus, cizí); tzn., že cizího přihlásí v termínu pro zaměstnance. Pro další objekt se zájemci přihlašují v termínu platném pro danou kategorii. Ceny za pobyt se řídí platným ceníkem bez ohledu na termín přihlášky. 

 6.       5. Cenová politika: Viz 1. Cenu pro zaměstnance v důchodu nelze dotovat (pro pracující důchodce platí cena zaměstnanecká). Pro příspěvek zaměstnancům v důchodu se nabízí úvaha o využití sociálního fondu. Pravidla jeho užívání jsou dána Opatřením rektora a v rámci tohoto opatření rozhodují o jeho využívání fakulty. Naskýtá se zde prostor pro vyjednávání na úrovni odborů. 

 7.       6. Sporné a podvody: Ubytovány mohou být pouze přihlášené osoby (se zaplaceným pobytem). Prokazatelné podvody (přespávání osob, které nejsou registrovanými účastníky, osoby, které neuhradily pobyt např. na víkend, atd.) je třeba hlásit řediteli SBZ. Přednostně jsou přijímány přihlášky zájemců o  celotýdenní pobyt. Věkový limit pro právo účasti na rekreaci dětí (batolat), jaký platil na Univerzitě v určitém období, není v současnosti na místě. Práva a povinnosti účastníků rekreace vyplývají z provozního řádu středisek a podléhají občanskému zákoníku.

 8.       7. Nabídka organizace sportovních a tělovýchovných aktivit: Univerzita má zájem na tom, aby byl i nadále zachován charakter náplně rekreace jako aktivní dovolené s nabídkou tělovýchovných, sportovních a kulturních aktivit. Z toho důvodu zajišťuje průběh rekreací tak, že nabízí turnusy s možností výběru odborně vedených tělovýchovných a sportovních aktivit (s příplatkem), a vedle toho také turnusy bez této nabídky. Cílem je uspokojit i zájemce, kteří tuto službu nechtějí využívat.

        8. Výhody a nevýhody automatizovaného systému přihlášek: V současné době vyspělých technologií považuje Univerzita automatizovaný systém za vhodný a jedině možný. Návrat k manuálnímu způsobu přihlášek vylučuje.

 9.       9. Perspektiva rekreací zaměstnanců na UK: Na přímý dotaz předsedy KOR k perspektivě rekreací na UK kvestorka UK uvádí: Univerzita do budoucna neuvažuje o dlouhodobém pronájmu nebo prodeji výukových a rekreačních středisek; naopak má zájem, aby střediska byla vedle výuky prioritně využívána k aktivní rekreaci zaměstnanců ve smyslu obnovy sil a zaslouženého odpočinku po práci. Majetek, který střediska představují, považuje za jednu ze svých deviz a ve smyslu řádného hospodáře pečuje o jeho rozvoj. Podle finančních možností Univerzity předpokládá další investice do smysluplných projektů, které vylepší podmínky pro výuku i rekreace.

  Zapsal: 16. 5. 2017 Kohoutek Schváleno vedením Univerzity dne: 18.7. 2017 Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, v.r.

Hodnocení: spravovat