1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z 18. zasedání KD z 13. 6. 2016

Zápis z 18. zasedání KD,
které se konalo

dne 13. 6. 2016
v zasedací místnosti děkanátu

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan fakulty

Přítomni:

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – člen kolegia

doc. MUDr. René Foltán, Ph.D. – člen kolegia

MUDr. Bc. Miroslav Důra – člen kolegia

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan 

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. – proděkan

Omluveni:

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

RNDr. Marie Fialová – tisková mluvčí

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia

Natálie Malinová – členka kolegia

prof. MUDr. David Sedmera, D.Sc. – člen kolegia

prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. – předseda AS 1. LF UK

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – ředitelka VFN

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia


P r o g r a m 18. zasedání kolegia děkana

které se konalo v pondělí 13. 6. 2016

1) Kontrola závěrů a schválení zápisu ze zasedání 17. kolegia děkana, které se konalo dne 30. 5. 2016 od 14.00hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Volitelné předměty

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

3) OP VVV (ústně)

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

4) Výuka pro 3. strany

Ing. Eva Soubustová, MBA

5) RůznéAd 1.

Prof. A. Šedo zkontroloval závěry ze 17. zasedání KD, které se konalo 30. 5. 2016.

KD zápis schválilo.

Ad 2.

Proděkan doc. M. Vokurka podal informace o stavu volitelných předmětů. Podrobnosti jsou v příloze zápisu. Mimo jiné zajistil doplnění anotací volitelných předmětů o informace, kdo tyto předměty odborně zaštiťuje, jak mu bylo na minulém zasedání KD uloženo. Budou zrušeny volitelné předměty Léčebná pedagogika a Klasické i moderní vyšetřovací metody v radiologii a jejich klinické využití.

Ad 3.

Proděkan Ing. I. Mikula informoval KD o postupu prací na projektech do výzev OP VVV. Sdělil, že datum podání výzvy č. 19 bylo 3 dny před původním deadlinem posunuto z 10. 6. na 30.6. Podle Ing. Mikuly to není pro fakultu příliš pozitivní zpráva, protože naše dva projekty byly již hotové. Ing. Mikula zároveň zdůraznil nezbytnost včasné a kvalitní spolupráce navrhovatelů jednotlivých projektů, zejména ve společném projektu ve výzvách č. 15 a 16, kde by špatná spolupráce jednoho navrhovatele ohrožovala cely projekt. V takovém případě navrhuje dotyčného navrhovatele z projektu vyloučit. KD s navrženým postupem souhlasilo.

Ad 4.

Tajemnice Ing. Soubustová informovala o současném stavu smluv pro výuku pro třetí strany v prostorách 1. LF. Přehled je v příloze zápisu. Další informaci podá Ing. Soubustová na říjnovém zasedání KD.

Ad 5. Různé

Děkan prof. A. Šedo konstatoval, že akce Muzejní noc, která se ve fakultních objektech uskutečnila 11. června, byla úspěšná a u veřejnosti vyvolala velký ohlas. Poděkoval všem, kteří se na přípravě akce podíleli.

Proděkan prof. M. Miovský informoval o tom, že společnost Lázně Mariánské Lázně nabízí zvýhodněné nabídky rekondičních pobytů pro zaměstnance, studenty i absolventy fakulty. V současné době se pracuje na podrobnostech smlouvy.

Prof. K. Smetana informoval KD o úmrtí prof. R. Čiháka.

Proděkanka prof. L. Kolářová navrhla KD, aby fakulta nominovala na ocenění Česká hlava za celoživotní dílo přednostu KDDL prof. Jiřího Zemana.

MUDr. M. Vejražka informoval, že výstava Medicína od dob Karla IV. po současnost, kterou pořádala fakulta od 3. do 31. května fakulta na Novoměstské radnici, byla úspěšná. Navštívilo ji přes 1500 návštěvníků. Na vstupném se vybralo 46.490 korun, polovina této částky připadne podle smlouvy s radnicí fakultě.

Proděkan prof. Kittnar seznámil s dosavadními výsledky jednání s představiteli MZV a MŠMT ohledně možného řešení situace nigerijských studentů naší fakulty. Jednání pokračují.

Děkan prof. Šedo informoval o jednání děkanů lékařských fakult s ministrem zdravotnictví S. Němečkem. Přítomní se shodli na tom, že je nutné zlepšit financování lékařských fakult.

Prof. K. Smetana informoval o programu přednášek našich odborníků v rámci Týdne vědy a techniky, který se koná od 1. do 13. 11. 2016. Více v příloze zápisu.

Zapsala: RNDr. Marie Fialová

 

Hodnocení: spravovat