1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis přijatých uchazečů - Všeobecné a Zubní lékařství

Zápis přijatých uchazečů 2021 - Všeobecné lékařství

Řádný zápis uchazečů přijatých bez přijímací zkoušky:


21.6.2021 v 9.00 hod.   - dle příjmení A – L

21.6.2021 v 13.00 hod. - dle příjmení M - Ž


Zápis se koná v posluchárně Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK ( Purkyňův ústav), Albertov 4, Praha 2, 1.patro, velká posluchárna. Stanovenou dobu zahájení zápisu je nutné dodržet.

K zápisu je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z jehož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené se zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k zápisu stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti.

Rozhodnutí o přijetí obdržíte při zápisu.

Přesné datum bude uvedeno ve studijním informačním systému (moje přihláška).


K zápisu si přineste:

· průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

· 1x fotografii formátu 3,5x4,5 cm – na zadní straně uveďte čitelně příjmení a jméno

· úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení k odevzdání

. potvrzení o očkování proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).

. posudek o zdravotní způsobilosti (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).

V případě, že se nemůžete dostavit k řádnému zápisu dne 21.6.2021 můžete využít náhradní termín dne 30.7.2021. Informace k náhradnímu termínu budou zveřejněny po řádných zápisech.


Zápis přijatých uchazečů 2021 - Všeobecné a Zubní lékařství

Řádný zápis uchazečů přijatých na základě přijímací zkoušky:

· 29.6.2021 - dle příjmení A - M

· 30.6.2021 – dle příjmení N - Ž

Zápis se koná od 9:00 hodin v posluchárně Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK ( Purkyňův ústav), Albertov 4, Praha 2, 1.patro, velká posluchárna. Stanovenou dobu zahájení zápisu je nutné dodržet.

K zápisu je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z jehož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené se zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k zápisu stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti.

Rozhodnutí o přijetí obdržíte při zápisu.

Přesné datum bude uvedeno ve studijním informačním systému (moje přihláška).

K zápisu si přineste:

· průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

· 1x fotografii formátu 3,5x4,5 cm – na zadní straně uveďte čitelně příjmení a jméno

· úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení k odevzdání

. posudek o zdravotní způsobilosti (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).

. potvrzení o očkování proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).

· doklad o zkoušce z českého jazyka typu C1 (předloží uchazeči, kteří chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)

· absolventi středních škol v zahraničí (netýká se občanů SR) předloží při zápisu doklad o nostrifikaci středoškolského vzdělání ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR 385/91 Sb.

V případě, že se nemůžete dostavit k řádnému zápisu dne 29.6.2021, 30.6.2021 můžete využít náhradní termín dne 30.7.2021. Informace k náhradnímu termínu budou zveřejněny po řádných zápisech.

Náhradní zápis přijatých uchazečů 2021 - Všeobecné a Zubní lékařství:

Náhradní zápis uchazečů přijatých bez přijímací zkoušky a na základě přijímací zkoušky:

· 30.7.2021 v 9.00 hod. přijatí bez přijímací zkoušky

· 30.7.2021 v 13.00 hod. přijatí na základě přijímací zkoušky

Náhradní zápis se koná v posluchárně Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK ( Purkyňův ústav), Albertov 4, Praha 2, 1.patro, velká posluchárna. Stanovenou dobu zahájení zápisu je nutné dodržet.

K zápisu je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z jehož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené se zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k zápisu stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti.

Rozhodnutí o přijetí obdržíte při zápisu.

Přesné datum bude uvedeno ve studijním informačním systému (moje přihláška).

K zápisu si přineste:

· průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

· 1x fotografii formátu 3,5x4,5 cm – na zadní straně uveďte čitelně příjmení a jméno

· úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení k odevzdání

. posudek o zdravotní způsobilosti

. potvrzení o očkování proti virové hepatitidě B

· doklad o zkoušce z českého jazyka typu C1 (předloží uchazeči, kteří chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)

· absolventi středních škol v zahraničí (netýká se občanů SR) předloží při zápisu doklad o nostrifikaci středoškolského vzdělání ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR 385/91 Sb.


Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) spravovat