1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis přijatých uchazečů - Všeobecné a Zubní lékařství

Zápis přijatých uchazečů 2022- Všeobecné lékařství

Řádný zápis uchazečů přijatých bez přijímací zkoušky:

17.6.2022 v 9.00 hod.   

Zápis se koná v posluchárně Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK ( Purkyňův ústav), Albertov 4, Praha 2, 1.patro, velká posluchárna. Stanovenou dobu zahájení zápisu je nutné dodržet.

K zápisu je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z jehož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené se zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k zápisu stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti.

Rozhodnutí o přijetí obdržíte při zápisu.

Přesné datum bude uvedeno ve studijním informačním systému (moje přihláška).


K zápisu si přineste:

· průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

· 1x fotografii formátu 3,5x4,5 cm – na zadní straně uveďte čitelně příjmení a jméno

· úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení k odevzdání

. potvrzení o očkování proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).

. posudek o zdravotní způsobilosti (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).

Pokud Vám bude nějaký z těchto dokumentů chybět, tak Vás nemůžeme zapsat.


V případě, že se nemůžete dostavit k řádnému zápisu dne 17.6.2022 můžete využít náhradní termín dne 28.7.2022. Informace k náhradnímu termínu budou zveřejněny po řádných zápisech.


Hodnocení: (hodnotilo 10 uživatelů) spravovat