1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis přijatých uchazečů 2023 - Všeobecné a Zubní lékařství

Zápisy přijatých uchazečů na 1. LF do 1. ročníků v akademickém roce 2023/2024 se budou konat v následujících termínech:

19. 6. 2023 - pro uchazeče přijaté bez přijímacího řízení

21. 6. 2023 - 1. řádný termín - pro uchazeče přijaté na základě přijímací zkoušky

22. 6. 2023 – 2. řádný termín - pro uchazeče přijaté na základě přijímací zkoušky

30.06. 2023 – 1. náhradní termín


 

Zápisy přijatých uchazečů  se konají  od 9:30 hodin ve velké posluchárně (přízemí) Anatomického ústavu 1. LF UK, U Nemocnice 1563/3, 128 00 Praha.

Stanovenou dobu zahájení zápisu je nutné dodržet.

K zápisu je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z jehož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené se zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k zápisu stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti.

Rozhodnutí o přijetí obdržíte při zápisu.

Přesné datum bude uvedeno ve studijním informačním systému (moje přihláška).

K zápisu si přineste:

· průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

· 1x fotografii formátu 3,5x4,5 cm – na zadní straně uveďte čitelně příjmení a jméno

· úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení k odevzdání

. potvrzení o očkování proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece)

· posudek o zdravotní způsobilosti (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece)

. formulář na BOZP a PO

· doklad o zkoušce z českého jazyka typu C1 (předloží uchazeči, kteří chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)

· absolventi zahraničních středních škol (netýká se absolventů škol SR) předloží při zápisu doklad o nostrifikaci středoškolského vzdělání ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR 385/91 Sb. 

V případě, že se nemůžete dostavit k řádnému zápisu a ani zmocnit jinou osobu, můžete využít náhradní termín dne 30.6.2023. Informace k náhradnímu termínu budou zveřejněny po řádných zápisech.

Dotazy a žádost (email) o náhradní termín 30.06. zašlete na adresu samanta.soukenkova@1lf.cuni.cz

 

Hodnocení: spravovat