1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
msoch| tisk | spravovat

Zápis přijatých uchazečů 2017/2018 - Všeobecné a Zubní lékařství

Zápisy přijatých uchazečů na 1. LF do 1. ročníků programu Všeobecné a zubní lékařství v akademickém roce 2017/2018 se budou konat v následujících termínech:

19.6.2017 - pro uchazeče přijaté na základě upuštění od přijímací zkoušky

26. 6. 2017 a 27.6.2017 - řádný zápis uchazečů přijatých na základě přijímací zkoušky - přesné datum bude uvedeno ve studijním informačním systému (moje přihláška).

17. 7. 2017 – 1. náhradní termín (bez omluvy z řádného termínu)

Zápis se koná od 9:00 hodin v posluchárně Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK (Purkyňův ústav), Albertov 4, Praha 2, 1.patro, velká posluchárna. Stanovenou dobu zahájení zápisu je nutné dodržet.

Rozhodnutí o přijetí obdržíte při zápisu, po ověření splnění podmínek přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. maturitní vysvědčení).

Pokud se k zápisu nemůžete dostavit osobně, tak je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z jehož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené se zápisem ke studiu. Zmocněnec musí přinést k zápisu všechny požadované doklady k ověření splnění podmínek přijetí jako uchazeč, ale prokazuje se vlastním průkazem totožnosti.

K zápisu si přineste tyto dokumenty:

· průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

· 2x totožnou fotografii formátu 3,5x4,5 cm – na zadní straně uveďte čitelně příjmení a jméno

· úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení k odevzdání

· doklad o zkoušce z českého jazyka typu B2 (doloží uchazeči, kteří chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)

· absolventi středních škol v zahraničí (netýká se občanů SR) doloží při zápisu doklad o nostrifikaci (uznání) středoškolského vzdělání ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR 385/91 Sb.

Zápis nezletilých osob: Pokud je uchazeči v době zápisu méně než 18 let, dostaví se k zápisu se zákonným zástupcem.

V případě, že se nemůžete dostavit k řádnému zápisu, tak můžete využít náhradní termín dne 17.7.2017, o který nemusíte žádat. Informace o místě konání tohoto náhradnímu termínu jsou zveřejněny po řádných zápisech ve Studijním informačním systému .

Uchazečům, kteří nemají k datu výše uvedených termínů zápisů maturitní vysvědčení, jakož i uchazečům, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do data výše uvedených termínů zápisů (včetně náhradního termínu dne 17.7.2017) rozhodnuto, bude stanoven v souladu s Opatřením rektora č. 15/2017 další náhradní termín, a to po jejich řádné a zdůvodněné žádosti odeslané do 17.7.2017 referentce pro 1.ročník, paní Michaele Špitálské, Studijní oddělení 1.lékařské fakulty UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2.Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení. počet zobrazení: 2652 poslední aktualizace: mspit, 29.06.2017
Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít