1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 28. 5. 2012


Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 28. 5. 2012

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Bartůněk, J. Bříza, M. Dianiška, A. Furmánková, P. Charilaou, J. Kobylák,
J. Studený, M. Žiga
Hosté: A. Šedo, S. Štípek, T. Zima

Návrh programu:
1. Hodnocení funkčního období děkana 1. LF UK za období 2005 – 2012 ( 60 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.05 hodin.
P. Strejc sdělil přítomným, že mimořádné zasedání se koná při příležitosti ukončení funkčního období děkana fakulty, T. Zimy, a zahájení funkčního období nově jmenovaného děkana fakulty, A. Šedo.
Zdůraznil, že Akademický senát bude věnován více poděkování než hodnocení
současného děkana za vše, co za uplynulé období od roku 2005 pro fakultu udělal.

T. Zima se ujal slova a v krátkosti seznámil přítomné se svým curriculum vitae spojeným se životem fakulty. Na fakultu již docházel jako student gymnázia od roku 1982. Během svého působení na fakultě byl také členem a místopředsedou Akademického senátu. Tento Akademický senát je třetím během jeho funkčního období děkana.

P. Strejc poděkoval T. Zimovi za jeho projev a požádal P. Pafka o projev v zastoupení členů Akademického senátu.

P. Pafko poděkoval děkanovi jménem svým a jménem členů Akademického senátu 1. LF UK za úspěšné vedení fakulty v letech 2005 – 2012. Zdůraznil, že děkan řídí fakultu, která čítá více než 5000 studentů, více než 1000 učitelů a 800 zaměstnanců fakulty. K tomu ještě prezentuje fakultu navenek a hájí její zájmy.
1. lékařská fakulta představuje 29% biomedicínského výzkumu v celé České republice.
Kromě tohoto úkolu se děkanovi podařilo rekonstruovat většinu fakultních budov.
V rámci všech těchto úkolů děkan fakulty nikdy neztratil svou lidskost, spravedlnost a racionalitu.
P. Pafko na závěr své řeči děkanovi fakulty poděkoval.

15.15 hodin odchází P. Klener.

J. Mašková poděkovala děkanovi fakulty jménem studentské části Akademického senátu. Studenti se velice váží výborné spolupráce s vedením fakulty. Zdůraznila, že teprve při setkání studentských Akademických senátů Univerzity Karlovy si uvědomila, že na 1. LF je tato spolupráce v porovnání s jinými fakultami mimořádná a nesrovnatelná.

V závěru laudace poděkoval a popřál mnoho dalších úspěchů děkanovi fakulty P. Strejc, předseda AS 1.LF UK, jménem svým a celého akademického senátu.

A.Šedo poděkoval T. Zimovi za hájení zájmů fakulty v minulém období a hrdost na naši fakultu a ujistil přítomné navázáním na vše dobré, co v minulosti na fakultě bylo vytvořeno.

T. Zima v hlubokém dojetí poděkoval za předchozí projevy. Vyjádřil své přesvědčení, že fakulta s novým vedením bude úspěšně pokračovat a naváže na vytyčené směřování fakulty.

T. Zima vyzval přítomné k přípitku a pozval je na malé občerstvení.
Zasedání Akademického senátu probíhalo dále v neformálním duchu a bylo ukončeno v 17.30 hodin.

Zapsala: E. Svobodová
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat