1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
hmel| tisk | spravovat

Zákon o střetu zájmů

"Úplné znění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění účinném od 1.9.2017. Čestné prohlášení veřejného funkcionáře podává veřejný funkcionář nebo osoba, která byla veřejným funkcionářem, evidenčnímu orgánu, kterým je Ministerstvo spravedlnosti, v elektronické podobě prostřednictvím registru oznámení nebo též prostřednictvím portálu veřejné správy datovou zprávou s ověřenou totožností veřejného funkcionáře nebo osoby, která byla veřejným funkcionářem, způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. V roce 2017 nejen ve standardní lhůtě do 30.6.2017, ale také v období mezi 1. října do 30. listopadem 2017."


právní oddělení


Za obsah této stránky odpovídá: Právní oddělení . počet zobrazení: 9726 poslední aktualizace: zburi, 03.10.2017
Hodnocení: (hodnotilo 51 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít