1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Podávání žádostí o projekty Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships

Dovolujeme si vás informovat o novém Opatření rektora č. 21/2021 upravující Způsob podávání žádostí MSCA IF projektů na Univerzitě Karlově. Cílem opatření je v souladu se Strategickým záměrem Univerzity Karlovy zajistit kvalitu podávaných žádostí o projekty Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships (dále jen „MSCA IF“) tak, aby se zvýšila jejich šance uspět. Dalším cílem je motivovat akademiky a výzkumníky UK, aby aktivně vyhledávali kvalitní začínající vědecké pracovníky, kteří by se o MSCA IF na UK mohli ucházet. Cílem opatření je nastavit pravidla podávání žádostí o projekty MSCA IF na UK tak, aby nedocházelo k podávání nekvalitních žádostí bez vědomí příslušného oddělení na jednotlivých fakultách a zároveň bez součinnosti s odborem pro vědu a výzkum rektorátu UK.

Pokud by někdo z Vašeho pracoviště chtěl tento typ projektu podat, je třeba kontaktovat příslušné oddělení 1. LF a domluvit se na dalším postupu s ohledem na toto opatření rektora č. 21/2021 https://cuni.cz/UK-11156.html.

                                                                                                    doc. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D.
                                                                                                    proděkanka pro grantovou problematiku

 

Hodnocení: spravovat