1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vzdělávací akce v Centru celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání UK a Ústřední knihovna UK si Vás dovolují pozvat na aktualizovanou nabídku vzdělávacích akcí:

Centrum celoživotního vzdělávání UK

AKCE

DATUM

ANOTACE

GDPR v personální praxi

25.02.2021

Školení bude zaměřeno na problematiku zpracování a ochrany osobních údajů před vznikem pracovněprávního vztahu, v době jeho trvání a po jeho skončení. Školení je interního charakteru a je určeno výhradně pro: personální, právní, správní a obdobná oddělení, a dále pro GDPR koordinátory z fakult a součástí UK.

Video ve výuce

25.02.2021

Webinář představí základní možnosti tvorby videoobsahu pro využití při on-line výuce. Zaměří se na tvorbu a editaci výukových videí v různých formách za využití nejběžněji dostupných technických prostředků a programů.

Testování ve vysokoškolské výuce 1

16.3.2021-30.3.2021

Účastníci cyklu tří webinářů se seznámí s technikami, které pomáhají navrhnout a vytvořit kvalitní testové úlohy, jejichž cílem je měřit znalosti a dovedností objektivně, spravedlivě a reprodukovatelně.

Testování ve vysokoškolské výuce 2

6.4.2021-20.4.2021

Trojice webinářů Testování ve vysokoškolské výuce 2 navazuje na základní program Testování ve vysokoškolské výuce 1. Účastníci se podrobněji seznámí se správnou praxí při hodnocení znalostí a dovedností na vysokých školách a vyzkouší si vybrané metody a postupy.

VŠ výuka založená na důkazech

15.04.2021 + 29.04.2021

Jak zkušení vyučující, kteří výuku svých předmětů průběžně aktualizují, tak ti, kteří s ní teprve začínají, mají mnoho možností, kterým směrem napřít svoji energii. Zpravidla se v omezeném čase a s omezenými zdroji snažíme připravit ji tak, aby byla pro studenty co nejpřínosnější. Webinář má 2 části: 1: Výsledky učení + 2: Malé změny s velkým dopadem

Ústřední knihovna UK

AKCE

DATUM

ANOTACE

Základy práce s MS Teams

01.03.2021

Pozornost bude věnována zejména specifikům přihlášení, vytvoření týmu a kanálu, vložením studijního materiálu a virtuální místnosti.

Základy práce se Zoom meetings

02.03.2021

ZOOM je videokonferenční nástroj vhodný pro realizaci online výuky. Je vhodný pro video konference nebo webináře.

Realizace online výuky v Adobe connect

04.03.2021

Adobe Connect umožňuje sestavování, přehrávání a distribuci obsáhlých studijních plánů i samostatných kurzů. Uskutečňování výuky v reálném čase tzv. webináře a online setkávání vědeckých a studijních skupin v konferenčních místnostech.

Základy práce s audio/video soubory ve službě Streamserver CUNI

04.03.2021

Stremovací server ukládá a přehrává videa v chráněném nebo volném režimu. Videa jsou prezentována na samostatném portálu anebo se vkládají do kurzů Moodle či přednášek a prezentací uložených v LMS Adobe Connect.

Tvorba a administrace kurzu v Moodle

09.03.2021

Cílem je seznámit účastníky školení se základní obsluhou online kurzu v Moodle. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti: založení kurzu, orientace v prostředím Moodlu, nastavení kurzu, administrování kurzu, zálohování kurzu, vkládání materiálů, tvorbu kurzu s ohledem na didaktické zásady.

Základy práce s MS Teams

11.03.2021

Microsoft Teams je online nástrojem suplujícím prezenční setkávání v rámci třídy, kruhu a dalších organizovaných skupin studentů s vyučujícím. Pozornost bude věnována zejména specifikům přihlášení, vytvoření týmu a kanálu, vložením studijního materiálu a virtuální místnosti.

Sběr a hodnocení úkolů v Moodle

16.03.2021

Budou představeny moduly Úkol, Workshop a Úkol Turnitin. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti:nastavení, zadávaní a hodnocení úkolů; zadávání vzájemně hodnocených úkolů; nastavení, zadavání a hopdnocení úkolů Turnitin v Moodle.

Práce s MS Teams 2 – pro pokročilé

17.03.2021

Seminář volně navazuje na předchozí Základy práce s MS Teams. Cílem bude účastníky seznámit s možnostmi týmové komunikace, spolupráce a testování. Pozornost bude rovněž věnována specifikům a omezením, která se pojí se zmíněnými tématy v prostředí MS Teams. V neposlední části bude představena aplikace MS Stream.

Práce s MS Teams 2 – pro pokročilé

22.03.2021

Seminář volně navazuje na předchozí Základy práce s MS Teams. Cílem bude účastníky seznámit s možnostmi týmové komunikace, spolupráce a testování. Pozornost bude rovněž věnována specifikům a omezením, která se pojí se zmíněnými tématy v prostředí MS Teams. V neposlední části bude představena aplikace MS Stream.

Testy v Moodle

23.03.2021

Cílem je seznámit účastníky školení s tvorbou a administrací testů v Moodle. Budeme se soustředit zejména na tyto dovednosti: nastavení testu, známkování testu, vkládání testových otázek, různé typy testových otázek, práce s bankou úloh.

Socrative Pro ve výuce

25.03.2021

Socrative je online nástroj na tvorbu krátkých testů či kvízů pro rychlou zpětnou vazbu při výuce. Na školení budou prezentovány také pokročilejší možnosti, jaké nabízí licencovaný účet Socrative PRO.

MS Teams pro distanční vzdělávání 1

06.04.2021

Těžiště semináře bude spočívat v následujících tématech a okruzích: různé tenanty v rámci UK, přehled základních funkcí MS Teams, novinky a aktualizace, spolupráce v týmu, možnosti synchronní komunikace (virtuální místnost).

Možnosti komunikace v Moodle

07.04.2021

Cílem školení je představit možnosti komunikace mezi účastníky kurzů v Moodle a získávání zpětné vazby od studentů. Představeny budou zejména tyto funkce: zprávy, fórum, chat anketa, dotazování, dotazník, průzkum

Realizace online výuky v Adobe connect

08.04.2021

Adobe Connect umožňuje sestavování, přehrávání a distribuci obsáhlých studijních plánů i samostatných kurzů. Uskutečňování výuky v reálném čase tzv. webináře a online setkávání vědeckých a studijních skupin v konferenčních místnostech.

Základy práce s audio/video soubory ve službě Streamserver CUNI

08.04.2021

Stremovací server ukládá a přehrává videa v chráněném nebo volném režimu. Videa jsou prezentována na samostatném portálu anebo se vkládají do kurzů Moodle či přednášek a prezentací uložených v LMS Adobe Connect.

Základy práce se Zoom meetings

13.04.2021

ZOOM je videokonferenční nástroj vhodný pro realizaci online výuky. Je vhodný pro video konference nebo webináře.

Rozvíjení spolupráce v Moodle

14.04.2021

Budou představeny moduly slovník (druhy slovníků a jejich vzhled, tvorba hesel, propojování hesel, vkládání komentářů), databáze (nastavení databáze, vytvoření šablony záznamu, hodnocení příspěvků v databázi), wiki (tvorba wiki, kolaborativní a individuální režim, editování wiki studenty).

MS Teams pro distanční vzdělávání 2

20.04.2021

Tento seminář volně navazuje na předchozí. Těžiště semináře bude spočívat v následujících tématech a okruzích: možnosti asynchronní komunikace, poznámkový blok, zadávání úkolů a testování. Seminář nabídne také doporučení pro vyučující, tipy a triky.

Známky a sledování aktivity studenta v Moodle

21.04.2021

Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi známkování a sledování aktivity studenta a jeho pokroku v kurzu v Moodle. Budeme zabývat těmito funkcemi moodle: zobrazení přehledu známek, kategorie známek, metody výpočtu souhrnné známky, podmíněné plnění aktivit.

Tvorba H5P a Hot Potatoes v Moodle

27.04.2021

Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi pokročilejších činností v Moodle. Nejprve bude pozornost věnována modulu H5P pro rozmanitou tvorbu interaktivního materiálu. Následně bude představen modul Hot Potatoes vodný pro ověření znalostí studentů.

Podrobné informace o jednotlivých akcích a další nabídku najdete na webových stránkách Centra celoživotního vzdělávaní UK a Ústřední knihovny UK nebo taky ve vzdělávacím portálu UK. Centrum celoživotního vzdělávání, Ústřední knihovnu i Centrum pro podporu e-learningu naleznete také na facebookových stránkách. Návod na přihlášení do Vzdělávacího portálu naleznete na odkazu https://cuni.cz/UK-8434.html.

Zveme Vás také na jazykové kurzy, které nabízí Jazykové centrum FF UK (podrobné informace viz příloha):

Jazykové centrum, Filozofická fakulta UK

AKCE

DATUM

ANOTACE

Angličtina. Online workshop tvůrčího psaní

11.2.-13.2.2021

Kurz nabízený vrámci celoživotního vzdělávání je určen studentům, akademikům i veřejnosti s dobrou znalostí angličtiny (minimálně na úrovni B2). Cílem kurzu je rozvoj kompetence psaní v anglickém jazyce s důrazem na autorskou tvorbu, praktické používání slovní zásoby a praxi vlastního tvůrčího procesu.

Kurzy pro začátečníky

od 22.2.2021

Francouzština A1 Ruština A1 - Kurzy vhodné pro úplné začátečníky.

Kurzy pro falšené začátečníky a mírné pokročilé

od 22.2.2021

Angličtina A2, Němčina A1/2, Němčina A2, Francouzština A2, Rušitna A2, Spanělština A2

Konverzační kurzy

od 24.2.2021

Angličtina, Ruština, Španělština

Specializované kurzy

01.05.2021

Angličtina - Immersing in Thought; Angličtina - Vocabulary Development and Practice (C1)

V neposlední řade sdílíme nabídku Univerzitního centra klinické farmacie pro specializační a kontinuální vzdělávání – UCKF.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, UK

AKCE

DATUM

ANOTACE

Specifika geriatrické farmakoterapie - možnosti individualizace lékových schémat ve stáří

19.02.2021

V tomto kurzu budou uceleně shrnuty základní principy racionální geriatrické farmakoterapie (ve specifických indikacích a pro vybrané lékové skupiny). Kurz dále upozorní na zvláštnosti polékových reakcí ve stáří, diagnostické testy zaměřující se na stanovení funkčního stavu seniorů, rozhodnutí o racionální volbě léčiv s ohledem na stupně stařecké křehkosti atd. Komplexní znalosti z racionání geriatrické farmakoterapie budou na konci kurzu procvičeny v interaktivních klinických kazuistikách.

Hepatopatie, diagnostické markery a úpravy dávkování léčiv u různých stupňů a typů hepatopatií

26.03.2021

Tento kurz podrobně představí diagnostické algoritmy podstatné pro rozpoznání různých stupňů a typů hepatálního poškození, upozorní na nejčastější typy hepatopatií a základní specifika léčebných strategií. Podrobněji se zaměří na předpokládané a známé změny farmakokinetiky, farmakodynamiky a změny terapeutické hodnoty léčiv u různých typů hepatopatií a na léčiva, jejichž terapeutická hodnota je při hepatopatiích negativně ovliněna.

Renokardiální a kardiorenální syndrom v různých klinických stádiích (pokr.)

23.04.2021

Tento vzdělávací kurz poskytne hlubší vhled do problematiky kardiorenálního a renokardiálního syndromu a představí posluchačům postupy, jak z diagnostických markerů rozpoznat a odlišit různé formy a různá stádia těchto syndromů. Vzdělávací akce bude zaměřena především na specifika intervencí klinických farmaceutů v jednotlivých stádiích těchto syndromů při individualizaci lékových režimů u různých typů léčiv a různých nemocných.

Přehled klinicky významných rizik u různých zástupců ze skupiny antidepresiv a principy individualizace lékových režimů při zohlednění individuální účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity léčby

21.05.2021

Kurz se zaměří na rizika farmakoterapie (nežádoucí účinky, lékové interakce, relativní a absolutní kontraindikace), které je třeba respektovat při racionální volbě antidepresiv v individualizované léčbě u různých skupin nemocných s různým spektrem komorbidit a různými lékovými režimy. Budou shrnuty nejčastější klinicky významná rizika, monitorování účinnosti a rizik farmakoterapie, přístupy v individualizaci dávek a rozhodovací algoritmy pro záměnu lékových režimů při výskytu polékových reakcí.

S přáním hezkého dne,

Tým CCŽV a tým ÚKUK

email_podpis_cz

 

Hodnocení: spravovat