1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

Vzdělávací akce pro zaměstnance

Zaměstnancům na UK je určena řada vzdělávacích aktivit jak na fakultní, tak celouniverzitní úrovni. Informace o fakultní nabídce vzdělávání pro zaměstnance naleznete na webových stránkách či intranetu příslušných fakult, vzdělávací aktivity nabízené všem zaměstnancům UK jsou popsány níže. Zaměstnanci UK mohou dále využít slev a výhod navázaných na průkaz zaměstnance UK u externích vzdělávacích subjektů, zejména u Jazykové školy JIPka

Rozpis jednotlivých seminářů a kurzů naleznete níže či na tomto odkazu: http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-32.html. Tyto vzdělávací akce jsou pro všechny zaměstnance UK zdarma, na každou akci je třeba se zvlášť registrovat.

10. 10. 2016

Zásady organizace a poskytování tlumočnických služeb

Více informací

14. 10. 2016

21. 10. 2016

10. 11. 2016

Nácvik empatie a aktivního naslouchání

Více informací

20. 10. 2016

Studijní, pracovní a výzkumné pobyty občanů třetích států působících na VŠ v ČR

Více informací

21. 10. 2016

MS Word pro pokročilé

Více informací

2. a 4. 11. 2016

Projektové řízení

Více informací

7. 11. 2016

Sebeprezentace při prezentaci

Více informací

9. 11. 2016

Techniky rozhovoru

Více informací

25. 11. 2016

MS Excel pro pokročilé I. (vzorce, podmíněné formátování, funkce)

Více informací

28. 11. 2016

Řešení konfliktů

Více informací

2. 12. 2016

MS Excel pro pokročilé II. (grafy, kontingenční tabulky)

Více informací

9. 12. 2016

MS Excel pro pokročilé III. (práce s daty)

Více informací

16. 12. 2016

MS Word pro pokročilé

Více informací


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 215 poslední aktualizace: zburi, 05.10.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít