1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

VZMR od 1.4.2012

josmart 30.07.2012

Aktuální informace

Související dokumenty k veřejným zakázkám zadavatele 1. LF UK jsou od data 30.7. 2012 uveřejňovány na internetové adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/profil1.LFUK. Zadavatel tento odkaz využívá jako elektronický nástroj.
Původní profil http://www.lf1.cuni.cz/verejne-zakazky je považován za archivní profil do dne 29.7. 2012.


jjank 28.07.2012

Výzva k podání nabídky k VZMR č. 923/20120008 - Pořízení počítačů a notebooků pro 1. LF UK v Praze

Zde naleznete: Výzvu k podání a nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Pořízení počítačů a notebooků pro 1. LF UK v Praze. Součástí výzvy je příloha č. 1 - Slepý ceník, příloha č. 2 - Vzorový text kupní smlouvy a příloha č. 3 - Krycí list nabídky - všechny přílohy jsou v editovatelné podobě.

Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení veřejných zakázek. počet zobrazení: 3757 poslední aktualizace: 30.07.2012
zavřít