1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

VZMR od 1.4.2012

josmart 30.07.2012

Aktuální informace

Související dokumenty k veřejným zakázkám zadavatele 1. LF UK jsou od data 30.7. 2012 uveřejňovány na internetové adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/profil1.LFUK. Zadavatel tento odkaz využívá jako elektronický nástroj.
Původní profil http://www.lf1.cuni.cz/verejne-zakazky je považován za archivní profil do dne 29.7. 2012.


jjank 28.07.2012

Výzva k podání nabídky k VZMR č. 923/20120008 - Pořízení počítačů a notebooků pro 1. LF UK v Praze

Zde naleznete: Výzvu k podání a nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Pořízení počítačů a notebooků pro 1. LF UK v Praze. Součástí výzvy je příloha č. 1 - Slepý ceník, příloha č. 2 - Vzorový text kupní smlouvy a příloha č. 3 - Krycí list nabídky - všechny přílohy jsou v editovatelné podobě.

avack 20.07.2012

Výzva k VZMR č.900/20120004- Luminometr pro analýzu vzorků v 96-jamkové destičce 1 ks

Zde naleznete : Poptávku - Výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) -Luminometr pro analýzu vzorků v 96-jamkové destičce 1 ks

avack 20.07.2012

Výzva k VZMR č.90020120005- Luminometr pro analýzu vzorků v kyvetách 1 ks

Zde naleznete: Poptávku - Výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) - Luminometr pro analýzu vzorků v kyvetách 1 ks

avack 04.07.2012

Kupní smlouva č. 2012K-0024 k VZMR č.913/2012009- „Mikroskop s objektivy, kamerou a polarizací pro kryobanku“

Zde naleznete KS č.2012K-0024 uzavřenou  na základě veřejné zakázky malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)


avack 08.06.2012

Smlouva o dílo č.2012L-0033 k VZMR č.913/20120007- Rozšíření integračního rozhraní iFIS/Spisové služby UK 1.LF

Smlouva o dílo č.2012L-0033 k VZMR č.913/20120007- Rozšíření integračního rozhraní iFIS/Spisové služby UK 1.LF

avack 07.06.2012

Uveřejnění Kupní smlouvy č.2012K-0020 k VZMR č. 913/20120006 - Přístroj pro měření nukleových kyselin a proteinů

Uveřejnění Kupní smlouvy č.2012K-0020 k VZMR č. 913/20120006 - Přístroj pro měření nukleových kyselin a proteinů


avack 07.06.2012

Uveřejnění Kupní smlouvy č. 2012K-0023 k VZMR č. 9013/20120008- „Dewarová nádoba – rozšíření systému kryobanky"

Kupní smlouva č. 2012K-0023 k VZMR č. 9013/20120008- „Dewarová nádoba – rozšíření systému kryobanky"


avack 30.05.2012

Rozhodnutí o výběru nabídky k VZMR č. 913/20120009- „Mikroskop s objektivy, kamerou a polarizací pro kryobanku“

Zde naleznete oznámení a Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k VZMR č. 913/20120009- „Mikroskop s objektivy, kamerou a polarizací pro kryobanku“

Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení veřejných zakázek. počet zobrazení: 3651 poslední aktualizace: 30.07.2012
zavřít