1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

VZ od 1.4.2012

josmart 30.07.2012

Aktuální informace

Související dokumenty k veřejným zakázkám zadavatele 1. LF UK jsou od data 30.7. 2012 uveřejňovány na internetové adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/profil1.LFUK. Zadavatel tento odkaz využívá jako elektronický nástroj.
Původní profil http://www.lf1.cuni.cz/verejne-zakazky je považován za archivní profil do dne 29.7. 2012.


avack 23.07.2012

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k VZ 2012004 -zjednodušené podlimitní řízení

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k VZ 2012004 -zjednodušené podlimitní řízení - Dodávka a montáž laboratorního a kancelářského nábytku a vybavení dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci k VZ

avack 08.06.2012

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve smyslu § 38 z.č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) – zjednodušené podlimitní řízení č.2012004:

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve smyslu § 38 z.č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) – zjednodušené podlimitní řízení č.2012004:

Dodávka a montáž laboratorního a kancelářského nábytku a vybavení dle podrobné specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení veřejných zakázek. počet zobrazení: 3627 poslední aktualizace: 30.07.2012
zavřít