1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2012

josmart 30.07.2012

Aktuální informace

Související dokumenty k veřejným zakázkám zadavatele 1. LF UK jsou od data 30.7. 2012 uveřejňovány na internetové adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/profil1.LFUK. Zadavatel tento odkaz využívá jako elektronický nástroj.
Původní profil http://www.lf1.cuni.cz/verejne-zakazky je považován za archivní profil do dne 29.7. 2012.


jjank 26.07.2012

Smlouva o dílo č. 2012L-0044 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k VZMR č. 901/20120009 "Úprava venkovní plochy pro občerstvení včetně sanace opěrné a štítové zdi dvorního objektu 1. LF UK v Praze 2, U Nemocnice 4"

Zde naleznete: Smlouvu o dílo č. 2012L-0044 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k VZMR č. 901/20120009 "Úprava venkovní plochy pro občerstvení včetně sanace opěrné a štítové zdi dvorního objektu 1. LF UK v Praze 2, U Nemocnice 4"

jjank 28.06.2012

Písemná zpráva zadavatele k VZ - Dodatečné stavební práce k VZ "UK - 1. LF - Revitalizace fasád a dešťových svodů Kateřinská 32"

Zde naleznete: Písemnou zprávu zadavatele k veřejné zakázce č. 2012005 zadané v jednacím řízení bez uveřejnění - Dodatečné stavební práce k VZ "UK - 1. LF - Revitalizace fasád a dešťových svodů Kateřinská 32" a Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2011L - 0054 k VZ "UK - 1. lF - Revitalizace fasád a dešťových svodů"

jjank 06.06.2012

Smlouva o dílo k VZMR č. 901/20120007 "Nátěry a truhlářské opravy oken - U Nemocnice 5 a Salmovská 1,3"

Zde naleznete: SOD k VZMR č. 901/20120007 "Nátěry a truhlářské opravy oken - U Nemocnice 5 a Salmovská 1,3"

jjank 05.06.2012

Smlouva o dílo k VZMR č. 901/20120006 Nátěry a truhlářské opravy oken - U Nemocnice 3 a Salmovská 5, objekty 1. LF UK v Praze, Praha 2

Zde naleznete: SOD k VZMR č. 901/20120006 "Nátěry a truhlářské opravy oken - U Nemocnice 3 a Salmovská 5, objekty 1. LF UK v Praze, Praha 2"

jjank 31.05.2012

Písemná zpráva zadavatele k VZ č. 2011006 - otevřené podlimitní řízení - "UK - 1.LF - Rekonstrukce přednáškového sálu Purkyňův ústav, Albertov 4

Zde naleznete:

Písemnou zprávu zadavatele o veřejné zakázce č. 2011006  "UK - 1. LF - Rekonstrukce přednáškového sálu Purkyňův ústav, Albertov 4"


jjank 15.05.2012

Smlouva o dílo č. 2012L-0027 k VZMR č. 901/20120005 Provádění úklidových služeb v objektu U Nemocnice 4

Zde naleznete: SOD k VZMR č. 901/20120005  "Provádění úklidových služeb v objektu U Nemocnice 4"
jkurz 28.05.2012

MAZ_UN3_SP_LTjanakova 02.03.2012

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Endoskopický trenažér pro horní a dolní endoskopické vyšetření zažívacího ústrojí, ERCP a EUS"


janakova 06.03.2012

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku v otevřeném nadlimitním řízení

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku v otevřeném nadlimitním řízení č. 2012002 – projekt OPPK, reg. č. CZ.2.16/3.1.00/24010

 


janakova 24.02.2012

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Kancelářská a výpočetní technika, software"avack 15.02.2012

Zadávací dokumentace k VZ č.2012001-otevřené zadávací řízení- nadlimitní

Zde naleznete Zadávací dokumetntaci k VZ č.2012001
Název předmětu VZ:

Systém ultravysokotlaké kapalinové chromatografie v kombinaci s hmotnostním spektrometrem s vysokým rozlišením a měřením přesné hmotyjanakova 10.02.2012

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Sestava k simultánnímu záznamu hemodynamických veličin".

janakova 09.02.2012

Dodatečné informace k VZMR "Sazba, tisk a produkce textových materiálů"

Dotazy a odpovědi k věřejné zakázce malého rozsahu "Sazba, tisk a produkce textových materiálů".

avack 09.02.2012

Zadávací dokumentace k VZ č.2011008-otevřené zadávací řízení- podlimitní

Zde naleznete Zadávací dokumentaci k VZ č.2011008:

Endoskopický trenažér pro horní a dolní endoskopické vyšetření zažívacího

ústrojí, ERCP a EUS.

 


avack 01.02.2012

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k VZMR č.913-20120001-„Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem, GC-MSD“

Zde naleznete Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu-„Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem, GC-MSD“

janakova 01.02.2012

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Sazba, tisk a produkce textových materiálů"


avack 16.01.2012

Výzva k VZMR č.913-20120001

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k přokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a §18 odst.5 zákona č.137/2006. Název veřejné zakázky : "Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem, GC-MSD".


janakova 12.01.2012

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Překlady a korektury textů (angličtina, čeština)


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení veřejných zakázek. počet zobrazení: 19154 poslední aktualizace: 30.07.2012
zavřít