1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2011
janakova 21.11.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Kompletní organizační zajištění konferencí, kulatých stolů, osobních jednání, workshopů, přednášek, kurzů a školení".

janakova 15.11.2011

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Sazba, tisk a produkce textových materiálů"
avack 08.11.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k VZMR č.913/20110023- „Kryostat – pro biobanku“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k VZMR č. 913/20110023 - „Kryostat – pro biobanku“

janakova 07.11.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Kancelářská a výpočetní technika, software".

janakova 07.11.2011

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Překlady a korektury textů (angličtina, čeština)"


avack 04.11.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k VZMR č.913-20110022-"Hlubokomrazící boxy 5ks - pro biobanku"

Zde naleznete Rozhodnutí o výběre nejvhodnější nabídky k VZMR č.913/20110022 - „Hlubokomrazící boxy 5ks - pro biobanku“

janakova 04.11.2011

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Sazba, tisk a produkce textových materiálů"

janakova 26.10.2011

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Kompletní organizační zajištění konferencí, kulatých stolů, osobních jednání, workshopů, přednášek, kurzů a školení"

avack 24.10.2011

Dotaz a odpověď k VZMR č.913/20110022- Hlubokomrazící boxy - 5 ks pro biobanku

Zde naleznete dotaz a odpověď k VZMR č.913/20110022- "Hlubokomrazící boxy - 5ks pro biobanku"

avack 21.10.2011

Výzva k podání nabídky k VZMR č.913/20110023- "Kryostat- pro biobanku"

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle §6 a §18 odst. 3 zákona č. 137/2006Sb. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu: "Kryostat- pro bionanku".

avack 20.10.2011

Výzva k podání nabídky k VZMR č.913/20110022- Hlubokomrazící boxy 5ks - pro biobanku

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle §6 a §18 odst. 3 zákona č. 137/2006Sb. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu: "Hlubokomrazící boxy 5ks - pro biobanku"


janakova 13.10.2011

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Kancelářská a výpočetní technika, software".

janakova 04.10.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Software pro analýzu a 3D rekonstrukci obrazu"

janakova 29.09.2011

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení "Kancelářská a výpočetní technika, software"

avack 27.09.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k VZMR č.913/20110008

Zde naleznete Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k VZMR č.913/20110008. Název veřejné zakázky je: "Chemiluscenční dokumentační systém“


avack 27.09.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k VZMR č. 913/20110016

Zde naleznete Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k VZMR č. 913/20110016. Název veřejné zakázky je:  "Zařízení pro  přípravu sklíček pro imunofluorescenci"

avack 08.09.2011

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení k VZMR č.913/20110011

Zde naleznete Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení k VZMR č.913/20110011. Název veřejné zakázky je: 

Přenosný systém pro sběr kondenzátu vydechovaného vzduchu - 2 ks

Zařízení hodnotící ventilační parametry při odběru kondenzátu vydechovaného vzduchu – 2 ks


janakova 02.09.2011

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Software pro analýzu a 3D rekonstrukci obrazu".

avack 02.09.2011

Výzva k VZMR č.913/20110008-"Chemiluscenční dokumentační systém“

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006.. Název veřejné zakázky : -"Chemiluscenční dokumentační systém“

janakova 01.09.2011

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Kancelářská a výpočetní technika, software"


avack 25.08.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci nadlimitní veřejné zakázky č. 2011001, ev. č. v IS VZ US: 60060215.

Zde naleznete výsledek výběrového řízení II. části veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Název veřejné zakázky: Dodání laboratorních přístrojů pro projekt Výzkumné laboratoře buněčné biologie a metabolomiky.“

 


avack 25.08.2011

Rozhodnutí o výběru nabídky k VZMR č.913/20110014

Zde naleznete výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky "Přístroj EMG vč.příslušenství a software".

avack 25.08.2011

Výzva - poptávka k VZMR č.913/20110016-"Zařízení pro přípravu sklíček pro imunofluorescenci"

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006.. Název veřejné zakázky : "Zařízení pro přípravu sklíček pro imunofluorescenci"


avack 24.08.2011

Výzva - poptávka k VZMR č.913/20110011

Zde naleznete výzvu k podání nabídek a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

Název veřejné zakázky malého rozsahu:

Přenosný systém pro sběr kondenzátu vydechovaného vzduchu - 2 ks

Zařízení hodnotící ventilační parametry při odběru kondenzátu vydechovaného vzduchu – 2 ks


avack 24.08.2011

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení k VZMR č.913/20110004

Zde naleznete :  Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení - VZMR č.913/20110004 -  Laboratorní mikroskop - 2ks + fotografické příslušenství


avack 22.08.2011

Rozhodnutí o zrušení VZMR

Zde naleznete Rozhodnutí o zrušení VZMR- "Software pro analýzu a 3D rekonstrukci obrazu" 

matejkov 17.08.2011

Výzva k VZ č. 2011004 - zjednodušené podlimitní řízení

Zde naleznete Výzvu a ZD k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve smyslu § 38 z.č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zjednodušené podlimitní řízení.

Předmětem plnění veřejné zakázky je: „Mikrodisekční zařízení"


janakova 17.08.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Přístroje TESTO vč. příslušenství".

janakova 12.08.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce osobního výtahu - Albertov 5".

avack 11.08.2011

Výzva - poptávka k VZMR č. 913/20110004

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006.. Název veřejné zakázky : "Laboratorní mikroskop- 2 Ks + fotografické příslušenství"

avack 11.08.2011

Výzva - poptávka k VZMR č.913/20110014

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006.. Název veřejné zakázky : "Přístroj EMG včetně příslušenství a software"

avack 08.08.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k VZMR

Zde naleznete výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb.  Název veřejné zakázky: „Verzatilní systém pro analýzu ELISPOTU“


avack 28.07.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci nadlimitní veřejné zakázky č. 2011001, ev. č. v IS VZ US: 60060215

Zde naleznete výsledek výběrového řízení I., III., IV. a V. části veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Název veřejné zakázky: Dodání laboratorních přístrojů pro projekt Výzkumné laboratoře buněčné biologie a metabolomiky.“


avack 27.07.2011

Výzva k VZ č.20110003- Zjednodušené podlimitní řízení

Zde naleznete Výzvu a ZD k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve smyslu § 38 z.č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zjednodušené podlimitní řízení.

Předmětem plnění veřejné zakázky je: „Badatelský fluorescenční mikroskop se základní sestavou pro konfokální mikroskopii


avack 27.07.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde naleznete výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb.. Název veřejné zakázky : "Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem"

janakova 22.07.2011

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Rekonstrukce osobního výtahu - Albertov 5"

janakova 21.07.2011

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Přístroje TESTO vč. příslušenství"

janakova 18.07.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Přenosný echokardiograf vč. sond"

avack 13.07.2011

Výzva k VZMR č.913/20110015

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006.. Název veřejné zakázky : Verzatilní systém pro analýzu ELISPOTU

avack 11.07.2011

Výzva k VZMR č.913/20110009

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006.. Název veřejné zakázky " Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem"


avack 04.07.2011

Rozhodnutí o výběru nabídky pro realizaci VZMR

Zde naleznete  Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci VZMR č.913/20110007- Přístroj pro nepřímou kalorimetrii

janakova 01.07.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Sada mikroskopů s digitální kamerou a příslušenstvím pro fluorescenční mikroskopii a vyšetření v zástinu".

avack 30.06.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde naleznete Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k VZMR č.913/20110013 - Přenosný systém EMG/EP- 2 kanálový

janakova 24.06.2011

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Přenosný echokardiograf vč. sond".

janakova 24.06.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "OPG + CBCT systém".

janakova 24.06.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Systém operačních mikroskopů"

avack 30.06.2011

Výzva k VZMR č.913-20110013

Zde naleznete Výzvu -poptávku k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle §6 a §18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů .Výzva - poptávka k VZMRč. 913/20110013- Přenosný systém EMG/EP- 2 kanálový


janakova 10.06.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Fantomové hlavy vč. příslušenství".

avack 09.06.2011

Výzva k VZMR č.913/20110007

Zde naleznete Výzvu -poptávku k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle §6 a §18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů :   "Přístroj pro nepřímou kalorimetrii"

janakova 02.06.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "fantomové hlavy".

janakova 02.06.2011

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "OPG + CBCT systém"

janakova 02.06.2011

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Systém operačních mikroskopů"

janakova 27.05.2011

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Sada mikroskopů s digitální kamerou a příslušenstvím pro fluorescenční mikroskopii a vyšetření v zástinu". 

avack 26.05.2011

Rozhodnutí o výběru nabídky VZMR č.913-20110002

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dle §81 z.č.137/2006 Sb. - Genetický analyzátor - systém pro sekvenování nové generace (next generation sequencing - NGS)

janakova 02.06.2011

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Software pro analýzu a 3D rekonstrukci obrazu".

janakova 21.06.2011

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku v otevřeném nadlimitním řízení - ev. č. v IS VZ US: 60060215 - vč. dodatečných informací

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení "Dodání laboratorních přístrojů pro projekt Výzkumné laboratoře buněčné biologie a metabolomiky"


janakova 13.05.2011

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Fantomové hlavy vč. příslušenství pro výuku"

avack 13.05.2011

Výzva k VZMR č.913-20110002

Zde naleznete výzvu - poptávku k VZMR č.913-20110002  :  „Genetický analyzátor - systém pro sekvenování nové generace (next generation sequencing - NGS)“


janakova 13.05.2011

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Fantomové hlavy"

avack 26.04.2011

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky k VZMR č.913/20110001

Zde naleznete výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb..

Název veřejné zakázky : "Komplex pro biologickou diagnostiku"
janakova 13.04.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Přeprava zemřelých určených k výukovým a vědeckým účelům pro Anatomický ústav 1. LF UK v Praze"

avack 26.04.2011

Výzva k VZMR č. 913/20110001

Zde naleznete výzvu k VZMR č. 913/20110001 - Komplex pro biologickou diagnostiku

janakova 23.03.2011

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Přeprava zemřelých určených k výukovým a vědeckým účelům pro Anatomický ústav 1. LF UK v Praze"


janakova 10.02.2011

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Knižní skener".

avack 08.02.2011

Rozhodnutí o výběru nabídky VZ č.2010005

Zde naleznete - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky VZ č.2010005- Kancelářské potřeby

 


janakova 17.01.2011

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Knižní skener". 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení veřejných zakázek. počet zobrazení: 3037 poslední aktualizace: 02.12.2011
zavřít