1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2010

vhele 22.12.2010

Veřejná zakázka malého rozsahu - rozhodnutí o výběru nejvodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Zajišťování tiskových služeb pro 1. LF UK na období 2 let".

janakova 08.12.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Analýza populačních trendů a trendů věkové a odborné struktury lékařů v ČR pro účely stanovení budoucích nároků na kapacity lékařské fakulty a zájmu o studium na lékařských fakultách".

janakova 08.12.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Údržba a technická podpora provozu portálu http//www.lf1.cuni.cz"

janakova 29.11.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Rozšíření kapacity diskového úložiště na technologii iSCSI"

janakova 23.11.2010

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Údržba a technická podpora provozu portálu http://www.lf1.cuni.cz"

janakova 19.11.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější veřejné zakázky malého rozsahu "Dva US přístroje pro laboratoře klinických dovedností" 

janakova 12.11.2010

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Rozšíření kapacity diskového úložiště na technologii iSCSI"

janakova 11.11.2010

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Analýza populačních trendů a trendů věkové a odborné struktury lékařů v ČR pro účely stanovení budoucích nároků na kapacity lékařské fakulty a zájmu o studium na lékařských fakultách.

avack 12.11.2010

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zde naleznete Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky k VZMR - Laminární box s vybavením

janakova 02.11.2010

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR " Dva US přístroje pro laboratoře klinických dovedností"

avack 01.11.2010

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky k VZMR č. 913/20100010

Zde naleznete Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky k VZMR č. 913/20100010 - Zařízení TeleMyo 240T G2 k dynamické posturografii

avack 27.10.2010

Výzva - poptávka k VZMR č. 913-20100011- Laminární box s vybavením

Zde naleznete výzvu k VZMR č. 913/20100011- Laminární box s vybavením

avack 22.10.2010

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky k č.913/20100009

Zde naleznete Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky k VZMR č. 913/20100009- Kryostat s mikrotomem pro zhotovení histologických řezů

avack 14.10.2010

Výzva k VZMR č. 913/20100010

Zde naleznete Výzvu k VZMR č. 913/20100010- Zařízení TeleMyo 240T G2 k dynamické posturografii

avack 14.10.2010

Rozhodnutí o výběru k VZ 60048247- Sekvenátor DNA

Zde naleznete Rozhodnutí o výběru nevhodnější nabídky k VZ 60048247- Sekvenátor DNA

avack 14.10.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodněnjší nabídky k VZMR č.907/20100027- Výukové sety ATOM

Zde naleznete Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k VZMR - Výukové sety ATOM

avack 11.10.2010

Výzva k VZMR č.913/20100009

Zde naleznete výzvu k VZMR č. 913/20100009 " Kryostat s mikrotomem pro zhotovení histologických řezů"

 


avack 23.09.2010

Poptávka- výzva k VZMR č. 907-20100027

Zde naleznete Poptávku - výzvu k VZMR č. 913/20100027 - Výukové sety ATOM

janakova 22.09.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni"

avack 25.08.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde naleznete výsledek VZMR - Phisi-Sci-Net síť

avack 24.08.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde naleznete rozhornutí o výběru nejvhodnější nabídky k VZMR č.913-20100003- Stolní Ultracentrifúga

avack 24.08.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde naleznete výsledek k VZMR č.907-20100021-Tvorba webových stránek

avack 24.08.2010

Poptávka výzva VZMR č 907-20100026

Zde naleznete Poptávku-výzvu k VZMR č. 907-20100026- "Publikace: sazba, korektury, tisk"

avack 23.08.2010

Oznámení o výběru nabídky

Zde naleznete Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky k VZMR č. 913/20100006- Rozšíření spektrofluorimetru

janakova 10.08.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Trenažéry pro porodní asistentky"

avack 04.08.2010

VZMR č. 913/20100003

Zde naleznete výzvu k podání nabídek k VZMR č. 913/20100003-Stolní Ultracentrifufga

avack 03.08.2010

Výzva k VZMR č. 913/20100006

Zde nalaznete výzvu k VZMR č. 913/20100006

janakova 03.08.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Modul pro stabilizaci polohy stolku mikroskopu v ose z"

janakova 29.07.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Optická karta pro DR 81".

janakova 29.07.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Trenažéry pro modelovou učebnu".

janakova 23.07.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu

avack 14.07.2010

Výzva k podání nabídky k VZMR

Zde naleznete výzvu k podání nabídky k VZMR- Nanokapilární chromatografické zařízení pro LC-MALDI

avack 12.07.2010

Oznámení o výběru nabídky pro realizaci VZMR

Zde naleznete Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky VZMR č.913/2010005- Hlubokomrazící box pro uchování vzorků

 


avack 08.07.2010

Výzva k podání nabídky k VZMR č.907/20100025

Modul pro stabilizaci polohy stolku mikroskopu

avack 08.07.2010

Výzva k podání nabídky k VZMR č.907/20100024

Výpočetní technika pro UK v Praze, součásti 1.LF, LF Plzeň a  LF HK

janakova 01.07.2010

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "optická karta pro DR 81"

janakova 01.07.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Systém pro výrobu parciálních a celkových zubních náhrad"

janakova 01.07.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Systém pro výuku postupu zhotovení snímacích protéz"

janakova 30.06.2010

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Trenažéry pro modelovou učebnu"

janakova 28.02.2012

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Trenažéry pro výuku porodních asistentek"

janakova 29.06.2010

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Trenažéry pro výuku porodních asistentek"

janakova 29.06.2010

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Laboratorní autokláv"

janakova 23.06.2010

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Tvorba webových stránek" 

janakova 25.06.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "operační mikroskop".

avack 21.06.2010

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení VZMR č. C/10/222

Zde naleznete Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení VZMR č. C/10/222- překlady

avack 21.06.2010

Výzva k VZMR č. 913/20100005

Zde naleznete výzvu k VZMR č. 913/20100005- Hlubokomrazící box pro uchovávání vzorků

 


janakova 15.06.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "KAMERY"

avack 11.06.2010

Rozhodnutí o výběru nevhodnější nabídky

Zde naleznete Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, VZ č 2010002- Zařízení pro genetickou analýzu

 


janakova 25.06.2010

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "systém pro výuku postupu zhotovení snímacích protéz"

janakova 25.06.2010

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "systém pro výrobu parciálních a celkových zubních náhrad".


janakova 25.06.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "CAD-CAM systém".

janakova 25.06.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Přístroj pro ozónovou terapii"

janakova 04.06.2010

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Překlady"

janakova 03.06.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Modely lebečních bází"

janakova 28.05.2010

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "Záznamová a snímací technika"

janakova 04.06.2010

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "operační mikroskop"

janakova 02.06.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zákázky malého rozsahu "pracovní stanice pro hodnocení UZV obrazového materiálu"

janakova 02.06.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "echokardiograf"

avack 19.05.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky- Spektrofluorometr

Zde naleznete rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky VZMR č. 913/2010004-Spektrofluorometr

avack 19.05.2010

Rozhodutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde naleznete rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky VZMR č. 913/2010002

avack 19.05.2010

Veřejná zakázka- výzva k VZMR č.907/20100012

Zde naleznete výzvu k VZMR- Modely lebečních bází


janakova 17.05.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Vysokotlaký kapalinový chromatograf"

avack 14.05.2010

Veřejná zakázka podlimitní

Zde naleznete výzvu k VZ podlimitní  č.2010002 "Zařízení pro genetickou analýzu"

janakova 21.05.2010

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "CAD-CAM systém"

janakova 21.05.2010

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR: "přístroj pro ozonovou terapii"

avack 30.04.2010

Veřejná zakázka VZMR č. 9132010004- výzva

Zde naleznete výzvu k VZMR č. 913/2010004- Spektrofluorometr

 


avack 30.04.2010

Veřejné zakázky-výzva VZMR č 9132010002

Zde naleznete výzvu k VZMR č.913/2010002

"Automatický izolátor nukleových kyselin"


janakova 21.05.2010

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro VZMR "echokardiograf"

janakova 21.05.2010

Výzva k podání nabídky - 907/20100008

Výzva k podání nabídky pro VZMR "pracovní stanice pro hodnocení UZV obrazového materiálu"

mpavl 02.04.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - veřejná zakázka "Stavební práce na akci: Vytvoření výzkumných laboratoří buněčné biologie a metabolomiky - projekt CZ.2.16/3.1.00/22169 ve dvorním objektu U Nemocnice 4, Praha 2"

avack 02.04.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky VZMR č.913/20100001

Zde naleznete rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky VZMR č. 20100001- Chlazená laboratorní centrifuga

 


avack 23.11.2012

Veřejná zakázka malého rozsahu " Chlazená laboratórní centrifuga "

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění . Text výzvy je v příloze.

janakova 19.03.2010

Výsledek výzvy k podání nabídek

Výsledek výzvy k podání nabídek k VZMR "Zajištění povinné publicity projektu"

mpavl 17.03.2010

Zjednodušené podlimitní řízení

STAVEBNÍ PRÁCE NA AKCI: VYTVOŘENÍ VÝZKUMNÝCH LABORATOŘÍ BUNĚČNÉ BIOLOGIE A METABOLOMIKY –PROJEKT CZ.2.16/3.1.00/22169 VE DVORNÍM OBJEKTU U NEMOCNICE 4, PRAHA 2

josmart 05.03.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Vytvoření výzkumné laboratoře buněčné biologie a metabolomiky - projekt CZ.2.16/3.1.00/22169 ve dvorním objektu U Nemocnice 4, Praha 2.
Text rozhodnutí k nahlédnutí ZDE

josmart 02.03.2010

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

U veřejné zakázky "Zajištění zadávacího řízení a poskytování právních a poradenských služeb formou tvorby a revize zadávací dokumentace" byla vybrána nabídka společnosti A.I. CONSULTING s.r.o. jako nejvhodnější. Text rozhodnutí je k dispozici ve formátu PDF zde.
Rozhodnutí doplněné o výsledek hodnocení, z něhož je zřejmé pořadí nabídek, naleznete ZDE.

josmart 12.02.2010

Veřejná zakázka malého rozsahu

Projektová dokumentace a stavební dozor na akci "Vytvoření výzkumných laboratoří buněčné biologie a metabolomiky - Projekt CZ.2.16/3.1.00/22169  ve dvorním objektu U nemocnice 4, Praha 2".

Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení veřejných zakázek. počet zobrazení: 2812 poslední aktualizace: 23.11.2012
zavřít