1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2009

hmel 30.12.2009

Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu

Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu "zajištění zadávacích řízení a poskytování právních a poradenských služeb formou tvorby a revize zadávací dokumentace.


avack 24.11.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde naleznete výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle §81 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky: "Nákup služeb: sběr dat pro potřeby epidomiologické výzkumné studie"

 


avack 10.11.2009

Veřejné zakázky

Zde naleznete poptávku -výzvu k podání nabídky na předmět plnění VZMR č.913/20090027 : Nákup služeb - sběr dat pro potřeby epidemiologické výzkumné studie 


avack 06.03.2012

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde naleznete výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb.. Název veřejné zakázky "Gradientový PCR termocycler"

janakova 06.03.2012

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Trenažéry pro CLINICAL SKILLS LABORATOŘ"

avack 23.10.2009

Veřejné zakázky

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení č:913/20090020

avack 23.10.2009

Veřejné zakázky

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky VZMR č. 913/20090025

avack 08.10.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky : "Upgrade a doplnění laboratoře průtokové cytometrie"

avack 06.03.2012

Rozhodnutí o výběru

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky VZ č.: 2009006 - Kardiologický informační systém

 
 

avack 06.10.2009

Veřejné zakázky

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:   "Systém pro analýzu nukleových kyselin a proteinů na principu mikrofluidní gelové elektroforézy na čipu“


avack 02.10.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky : "Automatická pipetovací stanice"


avack 24.09.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu : "Invertovaný mikroskop pro tkáňové zobrazení"


avack 21.09.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu : "PCR Cykler"

avack 21.09.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu  "Stimulátor Kinetra"


avack 21.09.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu : "Hlubokomrazící box"

 

 


avack 18.09.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Stimulátor Kinetra"

avack 18.09.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu " Stimulátor Kinetra"

avack 18.09.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu " Stimulátor Kinetra"

avack 18.09.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu " Vertikální autokláv"


avack 10.09.2009

Veřejná zakázka

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve smyslu § 38 zák.č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Zjednodušené podlimitní řízení. Předmětem plnění veřejné zakázky je: "Upgrade a doplnění laboratoře průtokové cytometrie"


avack 09.09.2009

Veřejná zakázka

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:   "Vypracování Studie proveditelnosti ICZSP"  


avack 07.09.2009

Veřejná zakázka

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu: "Invertovaný mikroskop pro tkáňové kultury s epifluorescenčním modulem"

 

 

 


avack 07.09.2009

Veřejná zakázka

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:   "Psycholab systém EEG

 


avack 07.09.2009

Veřejná zakázka

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:   "Automatická pipetovací stanice

 


avack 07.09.2009

Veřejná zakázka

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:   "PCR Cykler

 


janakova 03.09.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Ultrasonografický přístroj"

kkabe 02.09.2009

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:   "Thermocycler

 


julry 24.08.2009

Veřejná zakázka

Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění


matejkov 20.08.2009

Výzva k podání nabídky

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:      Vertikální autokláv - CPV: 33191110-9


matejkov 20.08.2009

Výzva k podání nabídky

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:      Stimulátor kinetra - CPV: 33158210-7


matejkov 20.08.2009

Výzva k podání nabídky

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu: Hlubokomrazící box pro uchování vzorků - CPV: 45512100-6


kkabe 29.07.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde najdete výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky: „Klipy a klipovače".

 


kkabe 24.07.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde najdete výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky: „Laminární box s příslušenstvím".

kkabe 22.07.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde najdete výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky: „WIZARD 2 - RIA ANALYZATOR".

 


janakova 21.07.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Pracovní stanice - 9 ks".

kkabe 17.07.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde najdete výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky: „ELISA reader ".

 


kkabe 17.07.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde najdete výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky: „CO2 inkubátor ".

 


kkabe 17.07.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde naleznete výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky: "Ultrazvukový přístroj Logiq".


kkabe 06.03.2012

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde najdete výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky: „Gelový dokumentační systém".

 


matejkov 15.07.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde naleznete výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky: "High- resolution Melting (HRM) - analyzátor"


matejkov 15.07.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde naleznete výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky: "Stenty"


janakova 13.07.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Rozšíření diskového pole pro centrální ukládání dat".

kkabe 03.07.2009

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:   "WIZARD 2 - RIA analyzátor


kkabe 03.07.2009

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:   "Laminární box s příslušenstvím

 


matejkov 03.07.2009

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:  "Gelový dokumentační systém"


matejkov 03.07.2009

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:   "High - resolution melting (HRM)"


matejkov 29.06.2009

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:   "Stenty"   


matejkov 29.06.2009

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:   "CO2 inkubátor"   


matejkov 29.06.2009

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:   "ELISA READER"   


kkabe 22.06.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde najdete výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky: „HPCL: Elektrochemický detektor s termální kontrolou a příslušenstvím ".

 


matejkov 19.06.2009

Podlimitní veřejná zakázka - výzva k předložení nabídek

Zde naleznete výzvu k podání nabídky  a k prokázání kvalifikace dle § 38 z.č. 137/2006 Sb., v platném znění - zjednodušené podlimitní řízení. Předmětem veřejné zakázky je: Ultrazvukový přístroj Logiq (CPV 33112100-9). Bližší informace viz přiložená zadávací dokumentace. Dále zde naleznete přílohy zadávací dokumentace veřejné zakázky ve formátu WORD.

kkabe 15.06.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde najdete výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky: „AGE READER".

matejkov 12.06.2009

Podlimitní veřejná zakázka

Zde naleznete výzvu k podání nabídky  a k prokázání kvalifikace dle § 38 z.č. 137/2006 Sb., v platném znění - zjednodušené podlimitní řízení. Předmětem veřejné zakázky je: Echokardiograf VIVID (CPV 33112340-3 ). Bližší informace viz přiložená zadávací dokumentace.

kkabe 11.06.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde najdete výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky: „Přístroj pro bezkontaktní optickou biometrii".

kkabe 10.06.2009

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:   "WIZARD 2 – RIA analyzátor

 


kkabe 10.06.2009

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:   

"HPLC: Elektrochemický detektor s termální kontrolou a příslušenstvím

 


kkabe 21.05.2009

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:   "Přístroj pro bezkontaktní optickou biometrii"


kkabe 21.05.2009

Veřejná zakázka malého rozsahu

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:   "AGE Reader


matejkov 06.05.2009

Výzva k předložení nabídky

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu:  "Multifrekvenční bioimpedanční přístroj k měření tělesného složení"


janakova 06.05.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka výpočetní techniky pro projekt č. CZ.2.17/3.1.00/31430, CZ.2.17/3.1.00/31484 a CZ.2.17/1.1.00/31458"

iniko 20.03.2009

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zde naleznete výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky: "NUCLEOFECTOR"     


iniko 26.02.2009

Veřejná zakázka

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu: "NUCLEOFECTOR"

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení veřejných zakázek. počet zobrazení: 2825 poslední aktualizace: 06.03.2012
zavřít