1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výzva „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce“

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy: 02_16_026.

Cílem této výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé spolupráce mezi sektory prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Součástí spolupráce může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště. Výzva zakazuje experimentální vývoj.

Záměrem výzvy je především podpora:

 • obousměrného přenosu jedinečných znalostí a zkušeností zapojených subjektů – propojení výzkumně aplikačních problémů s možnostmi, které poskytují poslední výzkumné poznatky
 • přenosu společných znalostí a zkušeností k cílovým skupinám

 

O dotaci mohou zažádat subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Povinnost:

 • partnerství s korporací, tj. soukromý podnik o velikosti minimálně středního podniku (50 - 250 zaměstnanců, obrat menší než 50 mil. €)
 • povinným indikátorem je vytvoření nových pracovních míst

 

Povinné aktivity:

 • Řízení projektu.
 • Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce v rámci partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou.
 • Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z aplikační sféry.
 • Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných aktivit/záměrů.

 

Povinně volitelné aktivity: žadatel si musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu.

 • Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými subjekty a subjekty z aplikační sféry.
 • Aktivity vedoucí k navázání a prohloubení mezioborových partnerství.
 • Příprava společně zpracovaných mezinárodních projektových žádostí související s aktivitami a zaměřením projektu.

 

Volitelné aktivity: žadatel si může vybrat některou z níže uvedených volitelných aktivit.

 • Vznik nebo rozvoj společných výzkumných pracovišť, včetně pořízení infrastruktury.
 • Aktivity vedoucí k šíření výsledků společné výzkumné činnosti a jejích výstupů.
 • Odborné vzdělávání výzkumných pracovníků související s aktivitami a zaměřením projektu.
 • Členství v odborných organizacích/platformách/konsorciích.
 • Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky, včetně odborného vedení studentských prací.

 

Cílová skupina: Pracovníci výzkumných organizací, studenti vysokých škol, výzkumní pracovníci v soukromém sektoru, pracovníci veřejné správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, pracovníci veřejné správy (státní správy a samosprávy).

Termín předložení projektu: 15. 11. 2017

Délka trvání projektu: minimální délka: 36 měsíců, maximální délka: 66 měsíců

Finanční podpora: alokace na výzvu - 1 100 000 000 Kč, minimální výše výdajů: 30 000 000 Kč, maximální výše výdajů: 100 000 000 Kč.

Text výzvy zde.

Podrobné informace k výzvě jsou na stránkách MŠMT zde.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část.

V případě zájmu nás prosím v dostatečném předstihu informujte a zašlete krátkou anotaci včetně orientačních nákladů na adresu vojtech.malina@lf1.cuni.cz a renata.skotnicova@lf1.cuni.cz. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

 

Hodnocení: spravovat