1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Výsledky přijímacího řízení

jzasp 14.06.2017

Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty UK - počty bodů pro přijetí

Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, o přijímacím řízení na akademický rok 2017/2018.


mlino 31.03.2017

Rozhodnutí děkana 1.LF - upuštění od přijímací zkoušky

Rozhodnutí děkana o upuštění od přijímací zkoušky.


jzasp 13.06.2017

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro ak. rok 2017/2018

Výsledky přijímacího řízení na 1.lékařskou fakultu jsou zveřejněny ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy po přihlášení uchazeče v Moje přihlášky - průběh přijímacího řízení, a také ve vestibulu fakulty pod číslem webové přihlášky uchazeče, a to ode dne 13.6.2017 - 16:00 hodin. 

Každý uchazeč obdrží též rozhodnutí o nepřijetí poštou. 

Rozhodnutí o přijetí bude uchazeči předáno při zápisu ke studiu po ověření splnění dalších podmínek stanovených pro přijetí do studijního programu/oboru. Termíny zápisů pro přijaté uchazeče jsou zveřejněny ve Studijním informačním systému a na webu fakulty v sekci Přijímací řízení - Zápis přijatých uchazečů

Z důvodu ochrany osobních údajů uchazečů nebudou podávány telefonické informace o výsledku přijímací zkoušky!


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení. počet zobrazení: 95312 poslední aktualizace: 14.06.2017
zavřít