1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
pbern| tisk | spravovat

Výsledky výběrových řízení - přednostové

                                                                    V ý s l e d e k

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa p ř e d n o s t y /ky

Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy a v souladu s Dodatkem k dohodě o vzájemné spolupráci mezi VFN a 1. LF UK, se výběrová komise na jednání dne 5.6.2017 usnesla na tomto závěru:

na místo p ř i j m o u t jako 1. v pořadí

Doc. MUDr. Tomáše Honzíka, Ph.D.

 

 

 

V ý s l e d e k

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa p ř e d n o s t y /ky

Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy a v souladu s Dodatkem k dohodě o vzájemné spolupráci mezi VFN a 1. LF UK, se výběrová komise na jednání dne 6.6.2017 usnesla na tomto závěru:

na místo p ř i j m o u t jako 1. v pořadí

Doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D.


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 357 poslední aktualizace: ejano, 20.10.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít