1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky výběrových řízení - přednostové

                                                                    V ý s l e d e k

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa p ř e d n o s t y /ky

Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy a v souladu s Dodatkem k dohodě o vzájemné spolupráci mezi VFN a 1. LF UK, se výběrová komise na jednání dne 5.6.2017 usnesla na tomto závěru:

na místo p ř i j m o u t jako 1. v pořadí

Doc. MUDr. Tomáše Honzíka, Ph.D.

 

 

 

V ý s l e d e k

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa p ř e d n o s t y /ky

Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy a v souladu s Dodatkem k dohodě o vzájemné spolupráci mezi VFN a 1. LF UK, se výběrová komise na jednání dne 6.6.2017 usnesla na tomto závěru:

na místo p ř i j m o u t jako 1. v pořadí

Doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D.

Hodnocení: spravovat