1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

 

Docent/docentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč/uchazečka

Onkologická klinika
1. LF UK a TN

1

částečný prac. úvazek

 

Nepřihlásil se žádný uchazeč

Foniatrická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.

 

 

Odborný asistent/odborná asistentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč/uchazečka

Ústav histologie a embryologie
1
. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

RNDr. Mária Hovořáková, Ph.D.

Fyziologický ústav
1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

 

Dr. Elena Fialová, Ph.D.

Fyziologický ústav
1. LF UK

3

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Petra Krupičková
MUDr. Prokop Seif
MUDr. Věra Špatenková, Ph.D.

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek (biomedicínská informatika)

 

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek
(buněčná a molekulární biologie)

MUDr. Pavla Sauerová, Ph.D.

Farmakologický ústav
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Dana Ďuricová, Ph.D.

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Martina Petříková
Žádný další uchazeč se nepřihlásil

Ústav všeobecného lékařství
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Martin Seifert

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Buii Quang Hiep

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

1

 

celý prac. úvazek

 

MUDr. Mgr. Viktor Černý

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Josef Kaláb

Klinika pracovního lékařství
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Jiří Lešovský

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Matěj Slovák

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Petr Hanuš
MUDr. Patrik Matras

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(klinická onkologie)

 

MUDr. Ľudmila Křížová

 

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(radiační onkologie)

 

MUDr. Josef Valchář

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

(ergoterapeut)

Mgr. Jana Jelínková
Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová
Mgr. Jitka Sýkorová

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(MUDr.)

 

MUDr. Natálie Šebková

Revmatologická klinika
1. LF UK a Revmatologického ústavu

1

 

částečný prac. úvazek

 

Dr. n. med, lek. Magdalena Agnieszka Sokalska-Jurkiewicz, Ph.D.

I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie
1. LF UK a VFN

9

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Lukáš Sobota
MUDr. Martin Ouzký
MUDr. Michal Kudla
MUDr. Tereza Štechová
MUDr. Hana Kristianová
MUDr. Sabina Strohalmová
MUDr. Štěpán Malý
MUDr. David Jirava
Žádný další uchazeč se nepřihlásil

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN Motol

3

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Lucie Dostálová
MUDr. Simona Maléřová
MUDr. Michal Votava

Oční klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Jan Bydžovský
MUDr. Lukáš Huňa

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Andrej Černý
MUDr. Lukáš Dostálek
Žádný další uchazeč se nepřihlásil

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

3

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Karolína Drbalová
MUDr. Ondřej Kučerka
MUDr. Monika Nývltová

Pneumologická klinika
1. LF UK a TN

4

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Jana Kotrbová
MUDr. Petra Filipová
MUDr. Tomáš Sliz
Žádný další uchazeč se nepřihlásil

 

 

Asistent/asistentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč/uchazečka

Anatomický ústav
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Michaela Babičová

Ústav histologie a embryologie
1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

 

Nepřihlásil se žádný uchazeč

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Kristýna Junková

Ústav biofyziky a informatiky
1. LF UK

6

 

částečný prac. úvazek

 

MDDr. Bc. Milan Drahoš
MUDr. Petr Kajzar
Ing. David Gillar
Ing. Vojtěch Navrátil
Žádný další uchazeč se nepřihlásil

Farmakologický ústav
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Jaroslava Roušarová

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie
1. LF UK a VFN

10

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Aleš Král, Ph.D.
MUDr. Štěpán Jeřábek
MUDr. Josef Marek
MUDr. Michal Paďour
MUDr. Lenka Roblová
MUDr. Michal Širanec
MUDr. Simona Šmírová
MUDr. Marek Šramko
MUDr. Tomáš Urbanec
Žádný další uchazeč se nepřihlásil

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Kan Kvasnička

Dermatovenerologická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Aleš Jan Pavlíček

III. chirurgická klinika
1. LF UK a FN Motol

2

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Andrej Ozaniak
MUDr. Jiří Vachtenheim

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

7

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Jindra Bortlíková
MUDr. Tomáš Brožek
MUDr. Michal Malý
MUDr. Zuzana Mevaldová
MUDr. Daniel Šponer
MUDr. Eva Uchytilová, Ph.D.
MUDr. Jitka Ulrichová

I. ortopedická klinika
1. LF UK a FN Motol

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Tomáš Zatrapa

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Jan Novák
MUDr. Jakub Řezáč

Ortopedická klinika
1. LF UK a ÚVN

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Kamila Bušková

 

 

Lektor/lektorka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč/uchazečka

Neurologická klinika
1
. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Irena Lišková
MUDr. Jana Mašková

 

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč/uchazečka

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

(ergoterapeut)

Bc. Olga Nováková, M.Sc.
Mgr. Bc. Anna Rejtarová
Žádný další uchazeč se nepřihlásil

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

(psycholog)

Mgr. Hana Micková

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

(fyzioterapeut)

Ing. Kristýna Plevová
Ing. Adéla Slámová

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

MDDr. Markéta Janovská

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Barbora Boudová
MUDr. Barbora Kaslová
MUDr. Jan Přáda
MUDr. Petra Šašková

 

 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat