1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic
která probíhají v březnu a dubnu 2017

 

Profesor/profesorka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Biocev 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

Prof. RNDr. Vladimír Král, DrSc.

I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Prof. MUDr. Josef T. Prchal

Docent/docentka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Pneumologická klinika
1. LF UK a TN

1

částečný prac. úvazek

Doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.

Odborný asistent/
odborná asistentka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Biocev 1. LF UK

1

celý pracovní úvazek

(VŠ přírodovědného směru, praktické zkušenosti s přípravou geneticky modifikovaných myších modelů)

Mgr. Juraj Kokavec

1

celý pracovní úvazek

(VŠ lékařského směru, praktické zkušenosti s analýzou mutací ze sekvenování nové generace)

MUDr. Kamila Polgárová

1

celý pracovní úvazek

(VŠ přírodovědného směru, praktické zkušenosti s proteomickou analýzou membránových proteinů)

Mgr. Ondřej Vít

2

celý pracovní úvazek

(publikačně průkazné zaměření na syntézu nových látek pro medicinální chemii a znalost chemie epigenetických léčiv)

Ing. Martin Havlík, Ph.D.
Ing. Milan Jakubek, Ph.D.

1

částečný prac. úvazek

(specializace na diagnostické metody s využitím Ramanovy spektroskopie a metody chiroptické)

Mgr. Alla Synytsya, Ph.D.

Fyziologický ústav 1. LF UK

1

celý pracovní úvazek

MUDr. Ladislav Ouda

2

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Martin Dobiáš
MUDr. Pavel Hála

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

Ing. Tomáš Vacík, Ph.D.

Ústav biofyziky a informatiky
1. LF UK

1

celý pracovní úvazek

Mgr. David Větvička, Ph.D.

1

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.

Farmakologický ústav
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Danica Michaličková

Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Jan Loužil 

Ústav humanitních studií v lékařství
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. David Holub, Ph.D.

Ústav všeobecného lékařství
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Markéta Pfeiferová

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Jana Hofmanová

Ústav imunologie a mikrobiologie
1
. LF UK a VFN

1

 

celý pracovní úvazek

Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.

1

 

částečný prac. úvazek

(praxe v parazitologické laboratoři orientované na protozoologii)

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.

1

 

částečný prac. úvazek

(znalost metod sérologických a molekulární biologie, práce s tkáňovými kulturami)

Mgr. Kateřina Skulinová

Klinika nefrologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Zuzana Hladinová
MUDr. Ondřej Derner

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Ilona Roušalová, Ph.D., MBA

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

3

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Pavlína Kleinová
MUDr. Olga Ulmanová, Ph.D.
MUDr. Petra Nytrová, Ph.D.

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(Základy psaní odborného textu)

Mgr. Adam Kulhánek

 

1

 

částečný prac. úvazek

(Adiktologické poradenství)

Mgr. Ondřej Sklenář

1

 

částečný prac. úvazek

(Nácvik komunikačních dovedností)

PhDr. Oswald Schorm

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Mária Filková, Ph.D.

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

(příprava na specializovanou způsobilost v oboru dětského lékařství po kmeni)

MUDr. Karel Medek
MUDr. Zuzana Myšičková

1

částečný prac. úvazek

(zkušenosti s metabolickou medicínou)

MUDr. Stella Mazurová

1

částečný prac. úvazek

(zkušenosti s prací na neonatologii)

MUDr. Libuše Pazderová

II. Chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Vladimír Mikulenka, MBA
Dr. Myroslav Salmay

Oční klinika 1. LF UK a VFN

5

částečný prac. úvazek

Ing. Martin Meliška
MUDr. Aneta Klímová, Ph.D.
MUDr. Bohdan Kousal
MUDr. Marek Fichtl
MUDr. Zuzana Hladíková

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika
1. LF UK a ÚVN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Radek Kaiser, Ph.D.
MUDr. Martin Májovský

Klinika infekčních nemocí
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Miroslav Frédérico Liška

Asistent/asistentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(praxe v oblasti fluorescenční mikroskopie)

Mgr. Pavla Bažantová

1

 

částečný prac. úvazek

(zkušenosti se studiem proteinu KDM2A a jeho role v regulaci transkripce ribozomální DNA)

M.Sc. Dijana Lađinović

1

 

částečný prac. úvazek

(zkušenost v nanotechnologiích v oblasti využití nanočástic s antibakteriálním a protinádorovým účinkem)

Ing. Karolína Pádrová

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

(zapojení do vědecké činnosti v oblasti hematologie a molekulárních metod)

MUDr. Jana Karolová
MUDr. Lenka Daumová

1

částečný prac. úvazek

(zapojení do vědecké činnosti v oblasti neurověd)

MUDr. Marek Hajný

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

Nepřihlásil se žádný uchazeč

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Stanislav Hloušek

Pneumologická klinika
1. LF UK a TN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Zuzana Boučková

Vědecký pracovník/pracovnice s podílem na pedagogické činnosti

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav dědičných metabolických poruch
1. LF UK a VFN

1

celý pracovní úvazek

Ing. Dita Mušálková, Ph.D.

1

částečný prac. úvazek

Mgr. Lenka Nosková, Ph.D.

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

(VŠ přírodovědného směru, zkušenosti v oboru mitochondriálních onemocnění nebo s výzkumem poruch glykosylace)

RNDr. Daniela Burská, Ph.D.
Mgr. Nina Ondrušková, Ph.D.

1

částečný prac. úvazek

(VŠ přírodovědného směru, zkušenosti v oblasti výzkumu kostních dysplazií)

Mgr. Lucie Hrušková

1

částečný prac. úvazek

(VŠ lékařského směru)

MUDr. Michal Malina, Ph.D.

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Fyziologický ústav 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

Bc. Alan Mejstřík, DiS.

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Martina Knappová
Prof. MUDr. Adolf Slabý, DrSc.
MUDr. Simona Vráblová

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Mgr. Olga Pekárková

 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
děkan fakulty

 

Hodnocení: spravovat