1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic,

která probíhají v prosinci 2018 a lednu 2019

 

Odborný asistent/odborná asistentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Anatomický ústav
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

RNDr. Martina Gregorovičová, Ph.D.

Ústav biochemie a experimentální onkologie
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Magdalena Houdová Megová Ph.D.

Fyziologický ústav
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Bc. Michal Vaňkát

Ústav tělesné výchovy
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

Mgr. Jaroslav Skoumal

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

Mgr. Jiří Klouda, Ph.D.

Ústav humanitních studií v lékařství
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Martin Moravec

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Romana Pucholtová
Mgr. Kateřina Jankovcová, Dis.

Ústav všeobecného lékařství
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Vladimíra Balíková

Ústav patologie 1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Nikola Hájková

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(AP2)

Ing. Lucie Vojtová, Ph.D.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(AP1)

Mgr. Petra Hrubá, Ph.D.

Chirurgická klinika 1. LF UK a TN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Tomáš Kašpar

I. interní klinika – klinika hematologie
1. LF UK a VFN

3

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Jela Dajčárová
MUDr. Lucie Dlouhá
MUDr. Prokop Vodička

Klinika pracovního lékařství
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Petr Klepiš

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Michal Šotola
MUDr. Ester Lišková
MUDr. Zuzana Šestáková

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Adam Pudlač

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Kamal Mezian

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Ondřej Kopecký

I. Ortopedická klinika
1. LF UK a FN Motol

2

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Jan Dobiáš
MUDr. Milan Valcha

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN Motol

1

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Michal Matyášek

Oční klinika 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Magda Kováčová

 

Gynekologicko- porodnická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Kristýna Hlinecká
MUDr. Patrik Šimják

Klinika infekčních a tropických nemocí
1. LF UK a NNB

1

částečný prac. úvazek

 

RNDr. & M.Res. Lenka Richterová, Ph.D.

 

 

Asistent/asistentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Anatomický ústav
1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Adéla Degtěvová
MUDr. Lucie Salavcová

Ústav histologie a embryologie 1. LF UK

1

celý prac. úvazek

Výběrové řízení zrušeno, nepřihlásil se žádný uchazeč

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Michal Zubaľ
Ing. Marta Černá

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(výuka nukleární medicíny)

 

MUDr. Linda Černá

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(výuka radiofarmacie)

 

Ing. Jaroslav Červenák

Klinika plastické chirurgie
1. LF UK a NNB

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Elbeka Rashidova

Anesteziologicko-resuscitační klinika
1. LF UK a TN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Gabriela Jirásková

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

5

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Václav Hána
Mgr. Aneta Hásková
MUDr. Eva Horová, Ph.D.
MUDr. Tomáš Pelcl
MUDr. Hana Vítková

 

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Barbora Nováková

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

(Mgr.)

 

Mgr. Ivana Pianelli Jahodová

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

(Bc a Ing..)

 

Na místo se nepřihlásil žádný uchazeč

 

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat