1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky výběrových řízení

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

která probíhají v září 2017

Docent/docentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Anatomický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

Doc. MUDr. Petr Valášek, Ph.D.

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Doc. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D.

Odborný asistent/odborná asistentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav tělesné výchovy
1. LF UK

1

celý pracovní úvazek

Mgr. Eliška Jarošová

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek

Mgr. Lenka Lukášová Jeřábková
Mgr. et Bc. Šárka Klokočková

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Vanda Ciprová
MUDr. Ladislav Hadravský, Ph.D.

Pediatrická klinika
1. LF UK a TN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Karolína Doležalová
MUDr. Tamara Čábelová

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Petra Reková
MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.

Revmatologická klinika
1. LF UK a Revmatologický ústav

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Martin Klein, Ph.D.

Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN Motol

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Zuzana Balatková

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Adéla Roubíčková, Ph.D.
MUDr. Tomáš Strnadel, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

MUDr. Peter Koliba
MUDr. Adam Neumann
Žádný další uchazeč se nepřihlásil

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Klára Kmochová

Asistent/asistentka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Anatomický ústav
1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Karolína Strnadová
MUDr. Michal Španko

Ústav biochemie a experimentální onkologie
1. LF UK

3

 

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Lenka Stolařová
Mgr. Klára Zdařilová
Mgr. Petra Zemánková

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Adéla Kábelová

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Mgr. et Mgr. Adam Čepa

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Hana Kolářová

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Eitan Brizman

Pneumologická klinika
1. LF UK a TN

4

částečný prac. úvazek

MUDr. Šárka Žbánková, Ph.D.
MUDr. Petra Filipová
MUDr. Šárka Lefnerová
MUDr. Zuzana Tóthová

Pneumologická klinika
1. LF UK a TN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Zsuzsanna Gyorfy

 

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

odbornost ergoterapeut

Bc. Markéta Čížková
Bc. Aneta Křivánková
Mgr. Kateřina Rybářová

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

odbornost fyzioterapeut

Mgr. Martina Havlová
Mgr. Soňa Marečková

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

MDDr. Tereza Burešová
MDDr. Klára Nejedlá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan fakulty

 

Hodnocení: spravovat