1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
esvob| tisk | spravovat

Výsledky voleb do AS UKVýsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy
na 1. LF UK pro volební období 2015 – 2018

Dílčí volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Univerzity Karlovy a členy AS UK byli pro volební období od 2015 do 2018 zvoleni:

Za studenty:
1. František Vaňásek,
2. Petra Kňažeková
Náhradníkem byl podle čl. 9 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS UK zvolen
Jan Horejsek.

Za akademické pracovníky:
1. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc
2. Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc
Náhradníkem byl podle čl. 9 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS UK zvolen PaedDr. Josef Marcoň.

V Praze dne 12. 11. 2014 za dílčí volební komisi: MUDr. Pavel Šnajdr - předseda, MUDr. Marek Hilšer, MUDr. Ivan Šebesta, Adam Tesař, RNDr. Bohuslava Trnková

Za obsah této stránky odpovídá: Akademický senát . počet zobrazení: 1699 poslední aktualizace: esvob, 14.11.2014
Hodnocení: (hodnotilo 8 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít