1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky ankety mezi absolventy

Jak se změnil pohled našich absolventů na zvolený obor během studia? Jakou mají motivaci pro volbu svého povolání? Kde chtějí pracovat po zakončení studií? Nejenom na tyto otázky nám v anonymní anketě odpovídalo přes 100 čerstvých absolventů.

58155

* Téměř 71% dotázaných tvořily ženy, 29% pak muži

* Motivací pro volbu budoucího zaměstnání je převážně zájem (68%), osobní důvody uvedlo téměř 17%, prestiž je důležitá pro téměř 22% absolventů a pouhé 3% respondentů vybírají podle finančních podmínek.

* Po zakončení studia chce nejvíce absolventů pokračovat klinickou praxí (téměř 75%), 16% by rádo skloubilo práci na klinice s postgraduálním studiem, 7% absolventů volí další vzdělávání na 1. LF UK a necelé jedno procento respondentů chce pokračovat mimo zdravotnictví.

* 42% absolventů je rozhodnuto pro práci v Praze, v Čechách by pak rádo zůstalo 39,5% , 4% respondentů se rozhodlo pro práci v Německu

* Svůj budoucí obor si většina (téměř 55%) vybrala ji dlouho před ukončením studia. V posledním ročníku se rozhodovalo 30% respondentů a 11% absolventů cíleně vybírali dle pracovního místa.

* Většina absolventů (téměř 59%) nikdy nebyla na zahraniční stáži, 30% pak navštívili alespoň jednu zemi a 12% dotázaných byla na dvou či více stážích

* Témeř 68% absolventů by se opět rozhodlo nastoupit na 1. LF UK, necelých 12% by pak volilo jinou lékařskou fakultu a 13% by se rozhodlo pro úplně jiný obor

*Studium na 1. LF UK ukončilo 68% v řádném termínu, 16% opakovalo ročník a 13% nedokončilo studia včas, kvůli stážím

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat