1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledek výběrového řízení - vedoucí Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN

V Praze dne 31.8.2020

V ý s l e d e k

na obsazení pracovního (funkčního) místa vedoucí/ho

Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy se komise pro výběrové řízení na jednání dne 27.8.2020 usnesla na tomto závěru:

na místo p ř i j m o u t jako 1. v pořadí

PhDr. Davida Horvátha, Ph.D., MBA

Po přezkoumání průběhu výběrového řízení se závěrem komise pro výběrové řízení

s o u h l a s í m

 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. děkan 1. LF UK

Hodnocení: (hodnotilo 7 uživatelů) spravovat