1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledek výběrového řízení - přednosta/ka Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN

V ý s l e d e k

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa p ř e d n o s t y /k y

Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy a čl. IV. Dohody o vzájemné spolupráci mezi 1. LF UK a ÚVN ze dne 21.2.2012, se výběrová komise na jednání dne 17.3.2020 usnesla na tomto závěru:

na místo p ř i j m o u t

jako 1. v pořadí prof. MUDr. Davida Netuku, Ph.D.

Hodnocení: spravovat