1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledek výběrového řízení - přednosta/ka Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a FNB


V ý s l e d e k

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa

p ř e d n o s t y /k y

Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a FNB

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy, se výběrová komise na jednání dne 13. 6. 2022 usnesla na tomto závěru:

na místo p ř i j m o u t jako 1. v pořadí

doc. MUDr. Martina Molitora, Ph.D., MBA

 

Hodnocení: spravovat