1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledek výběrového řízení- přednosta/ka Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN

V Praze dne 17. 9. 2020

 

V ý s l e d e k

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa p ř e d n o s t y /k yInterní kliniky 1. LF UK a ÚVN

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy a čl. IV. Dohody o vzájemné spolupráci mezi 1. LF UK a ÚVN ze dne 21.2.2012, se výběrová komise na jednání dne 15.9.2020 usnesla na tomto závěru:

na místo p ř i j m o u t jako 1. v pořadí

prof. MUDr. Petra Urbánka, CSc.

 

Po přezkoumání průběhu výběrového řízení se závěrem výběrové komise

s o u h l a s í m

 

 

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.                                                       doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

             ředitel ÚVN                                                                                              děkan 1. LF UK

 

Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) spravovat