1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledek výběrového řízení - přednosta/ka Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN

V ý s l e d e k

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa

p ř e d n o s t y /ky Dermatovenerologické kliniky

1. LF UK a VFN

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy a v souladu s Dohodou o vzájemné spolupráci mezi VFN a 1. LF UK, se výběrová komise na jednání dne 29. 5. 2024 usnesla na tomto závěru:

na místo p ř i j m o u t jako 1. v pořadí

doc. MUDr. Ondřeje Kodeta, Ph.D.

 

Hodnocení: spravovat