1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledek výběrového řízení - přednosta/ka Chirurgické kliniky 1. LF UK a NNB

V Praze dne 15. 9. 2020

 

V ý s l e d e k

 

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa p ř e d n o s t y /k yChirurgické kliniky 1. LF UK a NNB

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy, se výběrová komise na jednání dne 10. 9. 2020 usnesla na tomto závěru:

na místo p ř i j m o u t jako 1. v pořadí

doc. MUDr. René Vobořila, Ph.D.

Po přezkoumání průběhu výběrového řízení se závěrem výběrové komise

s o u h l a s í m

Mgr. Jan Kvaček                                                                                   doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

  ředitel NNB                                                                                                       děkan 1. LF UK

Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) spravovat