1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledek výběrového řízení - přednosta

Univerzita Karlova

  1. lékařská fakulta 
  Kateřinská 32, Praha 2

a

Ústřední vojenská nemocnice -
Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6
V Praze dne 6. 9. 2017

V ý s l e d e k                                             výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa

p ř e d n o s t y /k y                                                                Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy a čl. IV. Dohody o vzájemné spolupráci mezi 1. LF UK a ÚVN ze dne 21.2.2012 , se výběrová komise na jednání dne 5. 9. 2017 usnesla na tomto závěru:

 

na místo p ř i j m o u t

jako 1. v pořadí Doc. MUDr. Jiřího Paštu, CSc., FEBU

Hodnocení: spravovat