1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledek výběrového řízení na obsazení místa tajemníka/tajemnice 1. LF UK

V ý s l e d e k

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa

tajemník/tajemnice 1. LF UK


Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy se komise pro výběrové řízení na jednání dne 26.8.2021 usnesla na tomto závěru:

na místo p ř i j m o u t  jako 1. v pořadí

Ing. Terezu Lukášovou

 

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat