1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledek výběrového řízení na obsazení místa přednosty/ky Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT

V ý s l e d e k

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa p ř e d n o s t y /ky

Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy a v souladu s Dohodou o vzájemné spolupráci mezi ÚHKT a 1. LF UK, se výběrová komise na jednání dne 24.4.2019 usnesla na závěru:

 

na místo p ř i j m o u t jako 1. v pořadí

prof. MUDr. Petra Cetkovského, Ph.D., MBA

 

Hodnocení: spravovat