1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledek výběrového řízení na obsazení místa přednosty/ky III. interní kliniky 1. LF UK a VFN

V ý s l e d e k

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa p ř e d n o s t y /ky

III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy a v souladu s Dohodou o vzájemné spolupráci mezi VFN a 1. LF UK, se výběrová komise na jednání dne 18.6.2019 usnesla na tomto závěru:

na místo p ř i j m o u t jako 1. v pořadí

prof. MUDr. Michala Krška, CSc., MBA

Hodnocení: spravovat