1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledek VŘ na projekt OP VVV

Univerzita Karlova

1. lékařská fakulta

Kateřinská 32, Praha 2 V Praze dne 10. 7. 2018

 

V ý s l e d e k

 

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa výzkumného/é pracovníka/ice – juniora v rámci projektu Výzva č. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV

 

Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

pracoviště: Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

 

 

Ve smyslu § 77 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., přijala řádně ustanovená komise pro výběrové řízení tento závěr:

 

Výběrové řízení se ruší, na vypsané místo se nepřihlásil žádný uchazeč

Hodnocení: spravovat