1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledek

Výsledek

výběrového řízení na obsazení pracovního místa

výzkumného/é pracovníka/ice – post-doc ze zahraničí v rámci projektu

Výzva č. 02_16_27 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV

Název projektu: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495

pracoviště: BIOCEV 1. LF UK

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy se komise pro výběrové řízení usnesla na tomto závěru:

na místo n e b y l p ř i j a t žádný uchazeč

Výběrové řízení na obsazení výše uvedeného místa, které bylo zveřejněno ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce 1. LF UK dne 31. 1. 2018.

Odůvodnění: na místo se přihlásil jediný uchazeč, který z účasti na výběrovém řízení odstoupil

Hodnocení: spravovat