1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 10. 2019:

Docent/docentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jmenování docentem nebo profesorem, ustavení mimořádným profesorem anebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, specializovaná způsobilost, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, min. 6 let praxe v oboru. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP3

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Onkologická klinika
1. LF UK a TN

1

částečný prac. úvazek

 

specializace v oboru klinická nebo radiační onkologie, minimálně 5 let pedagogické praxe

Foniatrická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

obor klinická logopedie

 

 

Odborný asistent/odborná asistentka

 

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP2

Odborný asistent/odborná asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru nebo dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. anebo srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav histologie a embryologie
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského, veterinárně-lékařského nebo biologického směru s morfologickým zaměřením, znalost AJ, doložená publikační aktivita v oboru, zkušenosti s výukou histologie a embryologie, vědecká hodnost, mzdové zařazení AP 2

Fyziologický ústav
1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

 

VŠ všeobecné nebo veterinární lékařství

Fyziologický ústav
1. LF UK

3

částečný prac. úvazek

 

VŠ všeobecné lékařství, zkušenost se simulátorovou výukou

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

(biomedicínská informatika)

 

VŠ všeobecné lékařství, zkušenosti s medicínskou bioinformatikou a počítačovým modelováním fyziologických funkcí

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

(buněčná a molekulární biologie)

VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného směru, zkušenosti s buněčnou a molekulární biologií

Farmakologický ústav
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání lékařského směru, aktivní znalost anglického jazyka, minimálně 5 let praxe v oborech interní medicíny, pediatrie nebo anesteziologie a intenzivní medicíny, zájem o vědeckou činnost

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

 

obor angličtina, VŠ v příslušném oboru

Ústav všeobecného lékařství
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

Atestace z všeobecného praktického lékařství, schopnost komunikovat v anglickém jazyce

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

1

 

celý prac. úvazek

 

VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného směru splňující předpoklady pro zařazení do AP1,

aktivní znalost AJ, publikační a vědeckou činnost v oblasti imunologie, znalost práce s PC a programy pro analýzu dat z průtokové cytometrie, zkušenosti s buněčnými kulturami, separacemi buněčných subpopulací, zvířecími modely, metodami molekulární biologie, minimálně 4 roky praxe v imunologické laboratoři se zaměřením na buněčnou imunitu, morální bezúhonnost, předpoklady pro pedagogickou práci a zapojení do výuky imunologie

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

 

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

lékař se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

 

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

 

Min. 6 let praxe v oboru. Mzdové zařazení AP1

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(klinická onkologie)

 

zařazení do specializační přípravy k atestaci z klinické onkologie, probíhající postgraduální doktorandské studium

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(radiační onkologie)

 

specializovaná způsobilost v oboru radiační onkologie

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

(ergoterapeut)

odbornost ergoterapeut

 

 

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(MUDr.)

 

VŠ všeobecné lékařství

Revmatologická klinika
1. LF UK a Revmatologického ústavu

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání příslušného směru, atestace z oboru revmatologie nebo rehabilitace nebo dokončené postgraduální studium v oboru fyziologie a patofyziologie (tématika revmatologie), publikační aktivity v oboru, jazykové znalosti, praxe v oboru

I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie
1. LF UK a VFN

9

částečný prac. úvazek

 

 

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN Motol

3

částečný prac. úvazek

 

základní kmen v oboru, jazykové znalosti, publikační aktivita

Oční klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

Mzdové zařazení AP 1

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

 

 

Interní klinika
1
. LF UK a ÚVN

3

částečný prac. úvazek

 

 

Pneumologická klinika
1. LF UK a TN

4

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ všeobecné lékařství

 

 

Asistent/asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP2

Asistent/asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru nebo dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. anebo srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Anatomický ústav
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného směru, předpoklad pro vědeckou práci

Ústav histologie a embryologie
1
. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

 

VŠ lékařského, veterinárně-lékařského nebo biologického směru s morfologickým zaměřením, znalost AJ, zájem o vědecko-výzkumnou práci v oboru, zkušenosti s výukou histologie a embryologie

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, znalosti, praxe a vědecká činnost se zaměřením na klinickou genetiku a výzkum výhodou

 

 

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

6

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání se zdravotnicko-technickým zaměřením, studium nebo práce v oboru lékařské fyziky, znalost AJ, dosavadní pedagogická činnost výhodou.

Farmakologický ústav
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání farmaceutického směru, aktivní znalost anglického jazyka, zájem o vědeckou činnost

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie
1. LF UK a VFN

10

 

částečný prac. úvazek

 

 

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

 

Dermatovenerologická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ lékařského směru, předpoklady pro vědeckou práci, zájem o obor, znalost AJ

III. chirurgická klinika
1. LF UK a FN Motol

2

 

částečný prac. úvazek

 

 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

7

 

částečný prac. úvazek

 

VŠ vzdělání lékařského směru v oboru všeobecného lékařství, min. 2 roky praxe se zaměřením na anesteziologii a intenzivní medicínu

I. ortopedická klinika
1. LF UK a FN Motol

1

 

částečný prac. úvazek

 

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

VŠ lékařského směru, zájem o pedagogickou a vědeckou činnost

Ortopedická klinika
1. LF UK a ÚVN

1

 

částečný prac. úvazek

atestace z ortopedie, publikační a přednášková aktivita

 

 

Lektor/lektorka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru nebo dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Min. 5 let praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – L2.

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

 

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

bakalářské nebo magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – L1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

(ergoterapeut)

odbornost ergoterapeut

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

(psycholog)

odbornost psycholog

 

 

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

(fyzioterapeut)

odbornost fyzioterapeut

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

 

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

 

 

 

Uchazeč/uchazečka musí splňovat všeobecné požadavky včetně případných dalších požadavků uvedených u jednotlivých pracovních pozic.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá podatelna 1. LF UK, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32. Obálku prosím označte slovy „Výběrové řízení – akademický pracovník“.

Poslední termín pro přijetí přihlášek je 28. 8. 2019.

V Praze dne 24. 6. 2019

 

 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
děkan fakulty

Hodnocení: spravovat