1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vypsání výběrových řízení

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 11. 2022.

Rozpis jednotlivých pracovních pozic naleznete v příloze.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikaci a praxi, přehledem vědecké činnosti a seznamem publikací, příp. souhlasem se zveřejněním osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá do 7. 10. 2022 do 12,00 hod. přes podatelnu 1. LF UK Personální oddělení, Kateřinská 32, PSČ 121 08, Praha 2. Informace na www.lf1.cuni.cz (úřední deska). Obálku prosím označte slovy „Výběrové řízení – akademický pracovník“.

Informace o zpracování osobních údajů na Univerzitě Karlově jsou uvedeny na webových stránkách:
- Univerzity Karlovy na adrese https://cuni.cz/UK-9056.html.
- 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na adrese https://www.lf1.cuni.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ucastniku-vyberoveho-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-a-dalsich-pracovnich-funkcnich-mist v záležitostech účastníků výběrového řízení na místa akademických pracovníků a dalších pracovních (funkčních) míst.

Zasláním přihlášky uchazeč/ka zároveň prohlašuje, že byl/a správcem řádně informován/a o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a že jím/jí poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.


 

Hodnocení: spravovat