1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vypsání výběrových řízení

 

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 4. 2024:

Docent/docentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jmenování docentem nebo profesorem, ustavení mimořádným profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, vědecká a publikační činnost. Doporučená délka praxe: 6 let

Jazykové kompetence angličtina (pokročilá znalost) nebo jiný cizí jazyk (pokročilá znalost) a angličtina (aktivní znalost). Znalost českého jazyka. Mezinárodní zkušenost: podmínkou. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP3

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

habilitace v oboru biomechanika

II. Chirurgická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Urologická klinika
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Odborný asistent/
odborná asistentka

Minimálně magisterské vysokoškolské vzdělání, dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc., jmenování docentem nebo profesorem (nebo dosažení srovnatelného vzdělání v zahraničí). Doporučená délka praxe: 0-4 roky Jazykové kompetence: angličtina (pokročilá znalost) nebo jiný cizí jazyk (pokročilá znalost) a angličtina (aktivní znalost)

Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP2

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Biocev
1.LF UK

1

celý pracovní úvazek

absolvování zahraniční pracovní stáže, publikační činnost v oboru virologie

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
1.LF UK

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

zaměření na zdravotně-sociální problematiku

Ústav soudního lékařství a toxikologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek nad 0,4

Chirurgická klinika
1. LF UK a FNB

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Psychiatrická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

1

celý pracovní úvazek

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

zaměření na fyzioterapii

Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Urologická klinika
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Asistent/asistentka

Minimálně magisterské vysokoškolské vzdělání (nebo dosažení srovnatelného vzdělání v zahraničí). Jazykové kompetence: angličtina (aktivní znalost)

Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

3

částečný prac. úvazek nad 0,4

Farmakologický ústav
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání všeobecné lékařství nebo farmacie

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

1

celý pracovní úvazek

magisterské VŠ vzdělání nelékařského zaměření, zkušenost s výukou anglicky mluvících studentů, orientace na interaktivní a kreativní výuku, morální bezúhonnost, zkušenost s tvorbou studijních materiálů, power-pointových prezentací, pro-studentská orientace, znalost práce se studentskými informačními systémy UK výhodou (SIS, Moodle), ochota účastnit se mimovýukových aktivit pro veřejnost (příprava a vedení kurzů první pomoci pro děti, studenty a dospělé)

Ústav patologie
1.LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Ústav nukleární medicíny
1.LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Ústav soudního lékařství a toxikologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

praxe 5 let

Ústav tělovýchovného lékařství
1.LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Požadujeme schopnost zapojení do pregraduální výuky mediků a vedení praktických cvičení, seminářů a přednášek, schopnost oponování a vedení bakalářských prací, provádění rešerší odborných pramenů pro vědeckou a grantovou činnost na ÚTL a aktivní účast na kongresech tělovýchovného lékařství. Požadujeme i schopnost léčebně preventivní činnosti v rámci pracovního zařazení ve VFN.

Chirurgická klinika
1. LF UK a FTN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Zaměření na všeobecnou a miniinvazní chirurgii, vědecká a publikační činnost, předchozí zkušenosti s pedagogickou činností, aktivní znalost AJ

Chirurgická klinika
1. LF UK a FNB

6

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Klinika plastické chirurgie
1. LF UK a FNB

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Anesteziologicko-resuscitační klinika
1. LF UK a FTN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání lékařského směru, min. 5 let praxe v oboru, specializovaná způsobilost v základním oboru, tvůrčí schopnosti, kreativita, znalost AJ

III. interní klinika – Klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

obor nutriční terapeut nebo psycholog ve zdravotnictví

III. interní klinika – Klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Biomedicínský inženýr, statistik

III. chirurgická klinika
1. LF UK a FN Motol

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN Motol

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Základní kmen v oboru, publikační aktivita

Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Urologická klinika
1. LF UK a ÚVN

6

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Pneumologická klinika
1. LF UK a FTN

5

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Lektor/lektorka L2

Minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání, dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc., jmenování docentem nebo profesorem (nebo dosažení srovnatelného vzdělání v zahraničí). Doporučená délka praxe 0-5 let. Jazykové kompetence: angličtina (pokročilá znalost) nebo jiný cizí jazyk (pokročilá znalost) a angličtina (aktivní znalost

Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – L2

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek nad 0,4

Chirurgická klinika
1. LF UK a FNB

3

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Geriatrická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost v oboru geriatrie, znalost AJ, pedagogická praxe výhodou

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Zaměření na psychologii

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Zaměření na fyzioterapii

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

obor Rehabilitační a fyzikální medicína

II. Chirurgická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikaci a praxi, přehledem vědecké činnosti a seznamem publikací, příp. souhlasem se zveřejněním osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá do 1. 3. 2024 do 12,00 hod. přes podatelnu 1. LF UK Personální oddělení, Kateřinská 32, PSČ 121 08, Praha 2. 

Informace na www.lf1.cuni.cz (úřední deska). Obálku prosím označte slovy „Výběrové řízení – akademický pracovník“.

Uchazeč může být vyzván k uskutečnění veřejné přednášky. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Důvodnost žádosti uchazeče posuzuje a rozhoduje o ní předseda komise.

Informace o zpracování osobních údajů na Univerzitě Karlově jsou uvedeny na webových stránkách:

- Univerzity Karlovy na adrese https://cuni.cz/UK-9056.html.

- 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na adrese https://www.lf1.cuni.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ucastniku-vyberoveho-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-a-dalsich-pracovnich-funkcnich-mist v záležitostech účastníků výběrového řízení na místa akademických pracovníků a dalších pracovních (funkčních) míst.

Zasláním přihlášky uchazeč/ka zároveň prohlašuje, že byl/a správcem řádně informován/a o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a že jím/jí poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty

Hodnocení: spravovat