1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vypsání výběrových řízení

 

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 6. 2021:

Odborný asistent/

odborná asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP2

Odborný asistent/

odborná asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru nebo dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. anebo srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav biofyziky a informatiky
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání se zdravotnicko-technickým zaměřením, ukončené dosažení titulu Ph.D., pedagogická činnost v boru biomedicíny se zaměřením na zdravotnickou techniku. Průkaznost vědecké schopnosti (publikační činnost), znalost anglického jazyka

Ústav patologické fyziologie
1.LF UK

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání přírodovědného směru, vědecká aktivita, vědecká hodnost

Farmakologický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek nad 0,4

VŠ vzdělání farmaceutického směru, aktivní znalost anglického jazyka, min. 2 roky praxe a vědecké činnosti se zaměřením na farmakologii,

mzdové zařazení do AP 1

Farmakologický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání farmaceutického směru, aktivní znalost anglického jazyka, dosažení titulu Ph.D. nebo CSc. v oborech farmakologie, farmacie nebo toxikologie, specializovaná způsobilost v těchto oborech, min. pět let praxe v klinické farmacii, mzdové zařazení do AP 2

Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a Ústavu hematologie a krevní transfúze

3

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

mzdové zařazení do AP 1

Ústav humanitních studií v lékařství
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Výuka bioetiky, VŠ vzdělání lékařského směru, vzdělání v humanitním oboru (orientace v oboru etika/bioetika), mzdové zařazení do AP 2

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek nad 0,4 nebo celý

VŠ vzdělání se zaměřením na ošetřovatelství, odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra nebo příbuzného oboru, alespoň 5 let nepřetržité praxe, alespoň mírně pokročilá znalost anglického jazyka, specializovaná způsobilost výhodou, předchozí pedagogická zkušenost výhodou, ukončené nebo zahájené doktorské studium výhodou

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání se zaměřením na ošetřovatelství, odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra nebo příbuzného oboru, alespoň 5 let nepřetržité praxe, alespoň mírně pokročilá znalost anglického jazyka, specializovaná způsobilost výhodou, předchozí pedagogická zkušenost výhodou, ukončené nebo zahájené doktorské studium výhodou

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání právního zaměření, délka praxe v oboru minimálně 5 let, vědecká, publikační a přednášková činnost výhodou

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání ekonomického zaměření, délka praxe v oboru minimálně 5 let, vědecká, publikační a přednášková činnost výhodou

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného směru splňující předpoklady pro zařazení do AP1, aktivní znalost anglického jazyka a zapojení do výuky mikrobiologie

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Chirurgická klinika
1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

zkušenosti s pregraduální přípravou studentů, zaměření na všeobecnou a miniinvazivní chirurgii, předchozí zkušenosti s pedagogickou činností, aktivní znalost anglického jazyka

Chirurgická klinika
1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

mzdové zařazení do AP 1

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání lékařského směru, mzdové zařazení do AP 1

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání lékařského směru, mzdové zařazení do AP 2

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek nad 0,4

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Klinika pracovního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání lékařského směru, praxe na Toxikologickém informačním středisku

Klinika paliativní medicíny
1. LF UK a VFN

5

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

mzdové zařazení do AP 1

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

mzdové zařazení AP 2

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

mzdové zařazení do AP 1

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

specializovaná způsobilost v oboru radiační onkologie nebo klinická onkologie

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

ukončený vzdělávací kmen, zaměření na dětskou endokrinologii, aktivní znalost anglického jazyka

II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

minimálně chirurgický kmen eventuálně specializovaná způsobilost v oboru kardiochirurgie nebo cévní chirurgie

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

mzdové zařazení AP 1

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN Motol

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

základní kmen v oboru, jazykové znalosti, publikační aktivita

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Asistent/asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP2

Asistent/asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru nebo dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. anebo srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Anatomický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ lékařského nebo přírodovědného směru, aktivní znalost anglického jazyka

Ústav biofyziky a informatiky
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání se zdravotnicko-technickým zaměřením, pedagogická činnost v boru biomedicíny se zaměřením na biofyziku. Průkaznost vědecké schopnosti (publikační činnost), znalost anglického jazyka

Ústav patologické fyziologie
1.LF UK

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání lékařského směru, klinické zkušenosti, vědecká aktivita

Ústav patologické fyziologie
1.LF UK

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání přírodovědného směru, vědecká aktivita

II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

minimálně chirurgický kmen eventuálně specializovaná způsobilost v oboru kardiochirurgie nebo cévní chirurgie

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek nad 0,4

mzdové zařazení AP 1

Pneumologická klinika
1. LF UK a TN

3

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

mzdové zařazení AP 1

Lektor/lektorka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru nebo dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Min. 5 let praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – L2.

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav vědeckých informací
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání knihovnicko-informačního zaměření, zkušenosti s výukou či školením výhodou

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

bakalářské nebo magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – L1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

magisterské VŠ vzdělání v oboru logopedie, specializovaná způsobilost v oboru klinická logopedie, zařazení do kombinované formy Ph.D. studia vítáno

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

bakalářské VŠ vzdělání v oboru ergoterapie, ukončení magisterského vzdělání vítáno

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

magisterské VŠ vzdělání v oboru fyzioterapie, praxe min. 5 let

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

magisterské VŠ vzdělání v oboru fyzioterapie, praxe min. min. 3 roky, zařazení do kombinované formy Ph.D. studia vítáno

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

bakalářské VŠ vzdělání v oboru fyzioterapie, praxe min. 3 roky

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání v oboru fyzioterapie, praxe min. 3 roky

II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Minimálně chirurgický kmen eventuálně specializovaná způsobilost v oboru kardiochirurgie nebo cévní chirurgie

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikaci a praxi, přehledem vědecké činnosti a seznamem publikací, příp. souhlasem se zveřejněním osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá do 14. 4. 2021 do 12,00 hod. přes podatelnu 1. LF UK Personální oddělení, Kateřinská 32, PSČ 121 08, Praha 2. Informace na www.lf1.cuni.cz (úřední deska). Obálku prosím označte slovy „Výběrové řízení – akademický pracovník“.

Uchazeč může být vyzván k uskutečnění veřejné přednášky. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Důvodnost žádosti uchazeče posuzuje a rozhoduje o ní předseda komise.

Informace o zpracování osobních údajů na Univerzitě Karlově jsou uvedeny na webových stránkách:

- Univerzity Karlovy na adrese https://cuni.cz/UK-9056.html.

- 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na adrese https://www.lf1.cuni.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ucastniku-vyberoveho-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-a-dalsich-pracovnich-funkcnich-mist v záležitostech účastníků výběrového řízení na místa akademických pracovníků a dalších pracovních (funkčních) míst.

Zasláním přihlášky uchazeč/ka zároveň prohlašuje, že byl/a správcem řádně informován/a o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a že jím/jí poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.


prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
    děkan fakulty

 

Hodnocení: spravovat