1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vypsání výběrových řízení

 

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 3. 2022:

Odborný asistent/

odborná asistentka

Minimálně magisterské vysokoškolské vzdělání, dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc., jmenování docentem nebo profesorem (nebo dosažení srovnatelného vzdělání v zahraničí). Doporučená délka praxe: 0-4 roky Jazykové kompetence: angličtina (pokročilá znalost) nebo jiný cizí jazyk (pokročilá znalost) a angličtina (aktivní znalost)

Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP2

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Biocev 1.LF UK

1

celý pracovní úvazek

VŠ vzdělání lékařského směru, absolvování zahraniční pracovní stáže, publikační činnost v oboru elektronová mikroskopie

Biocev 1.LF UK

1

celý pracovní úvazek

absolvování zahraniční pracovní stáže, publikační činnost v oboru onkologie

Ústav biochemie a experimentální onkologie
1.LF UK

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání v oboru chemie, biochemie, molekulární biologie nebo medicíny. Praxe ve výuce, vědecká a publikační činnost výhodou. Schopnost týmové práce.

Farmakologický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání farmaceutického směru, jazykové kompetence: angličtina (pokročilá znalost)., Vědecká a publikační činnost výhodou

Ústav klinické a experimentální hematologie
1. LF UK a ÚHKT

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Odborná způsobilost v oboru hematologie a transfúzní lékařství, min. 5 let praxe v oboru

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
1.LF UK

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání zaměřené do oblasti zdravotně-sociální, publikační činnost a pedagogické aktivity výhodou

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Klinika nefrologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Výuka oboru všeobecné ošetřovatelství

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

I. ortopedická klinika
1. LF UK a FN Motol

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Asistent/asistentka

Minimálně magisterské vysokoškolské vzdělání (nebo dosažení srovnatelného vzdělání v zahraničí). Jazykové kompetence: angličtina (aktivní znalost)

Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Anatomický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Ústav histologie a embryologie
1.LF UK

2

celý nebo částečný prac. úvazek nad 0,4

VŠ lékařského, veterinárně-lékařského nebo biologického směru s morfologickým zaměřením, znalost AJ, aktuální zařazení do PhD studia nebo aspoň zájem o vědecko-výzkumnou práci v oboru, zkušenosti s výukou histologie

Ústav biochemie a experimentální onkologie
1.LF UK

5

částečný prac. úvazek nad 0,4

VŠ vzdělání v oboru chemie, biochemie, molekulární biologie nebo medicíny. Praxe ve výuce, vědecká a publikační činnost výhodou. Schopnost týmové práce.

Ústav patologické fyziologie
1.LF UK

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání lékařského směru

Farmakologický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání farmaceutického směru, aktivní znalost anglického jazyka, Vědecká a publikační činnost výhodou

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

3

celý nebo částečný prac. úvazek nad 0,4

VŠ vzdělání se zaměřením na ošetřovatelství, odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra nebo příbuzného oboru, alespoň 5 let nepřetržité praxe, alespoň mírně pokročilá znalost anglického jazyka, specializovaná způsobilost výhodou, předchozí pedagogická zkušenost výhodou, ukončené nebo zahájené doktorské studium výhodou, zkušenost s publikační činnosti výhodou.

Ústav všeobecného lékařství
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Mezinárodní zkušenost, pregraduální výuka primární péče

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného zaměření, aktivní znalost anglického jazyka, znalost práce s PC, publikační a vědecká činnost, předpoklady pro pedagogickou práci a zapojení do výuky mikrobiologie

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného zaměření, aktivní znalost anglického jazyka, znalost práce s PC, publikační a vědeckou činnost v rámci molekulární a buněčné biologie zaměřené na eukaryotické patogeny včetně osvojování a používání nejnovějších vědních metod, samostatnost při vědecké práci, zájem o práci se studenty a aktivní zapojení do výuky mikrobiologie.

Ústav soudního lékařství a toxikologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

obor soudní lékařství

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Pediatrická klinika
1.LF UK a FTN

3

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Klinika nefrologie
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Klinika pracovního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

farmaceut s praxí na Toxikologickém informační středisku

Klinika pracovního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

lékař se specializovanou způsobilostí a praxí v oboru pracovního lékařství

I.klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání lékařského směru

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Revmatologická klinika
1.LF UK a Revmatologického ústavu

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Atestace z oboru revmatologie nebo rehabilitace nebo dokončené postgraduální studium v oboru fyziologie a patofyziologie (tématika revmatologie), publikační aktivity v oboru

I. ortopedická klinika
1. LF UK a FN Motol

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Urologická klinika
1.LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN Motol

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

základní kmen v oboru, jazykové znalosti, publikační aktivita

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1.LF UK a ÚVN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Pneumologická klinika
1. LF UK a TN

3

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

praxe a publikační činnost výhodou

Asistent/asistentka

nebo

Odborný asistent/

odborná asistentka

Minimálně magisterské vysokoškolské vzdělání (nebo dosažení srovnatelného vzdělání v zahraničí). Jazykové kompetence: angličtina (aktivní znalost)

Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP1

Minimálně magisterské vysokoškolské vzdělání, dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc., jmenování docentem nebo profesorem (nebo dosažení srovnatelného vzdělání v zahraničí). Doporučená délka praxe: 0-4 roky Jazykové kompetence: angličtina (pokročilá znalost) nebo jiný cizí jazyk (pokročilá znalost) a angličtina (aktivní znalost)

Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP2

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
1.LF UK

1

celý pracovní úvazek

Obor dějiny lékařství – filozofie a dějiny přírodních věd

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Onkologická klinika
1.LF UK a FTN Krč

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Specializace nebo zařazení do specializační přípravy v oboru klinická nebo radiační onkologie

Lektor/lektorka L2

Minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání, dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc., jmenování docentem nebo profesorem (nebo dosažení srovnatelného vzdělání v zahraničí). Doporučená délka praxe 0-5 let. Jazykové kompetence: angličtina (pokročilá znalost) nebo jiný cizí jazyk (pokročilá znalost) a angličtina (aktivní znalost

Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – L2

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek nad 0,4

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikaci a praxi, přehledem vědecké činnosti a seznamem publikací, příp. souhlasem se zveřejněním osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá do 17. 1. 2022 do 12,00 hod. přes podatelnu 1. LF UK Personální oddělení, Kateřinská 32, PSČ 121 08, Praha 2. Informace na www.lf1.cuni.cz (úřední deska). Obálku prosím označte slovy „Výběrové řízení – akademický pracovník“.

Uchazeč může být vyzván k uskutečnění veřejné přednášky. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Důvodnost žádosti uchazeče posuzuje a rozhoduje o ní předseda komise.

Informace o zpracování osobních údajů na Univerzitě Karlově jsou uvedeny na webových stránkách:

- Univerzity Karlovy na adrese https://cuni.cz/UK-9056.html.

- 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na adrese https://www.lf1.cuni.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ucastniku-vyberoveho-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-a-dalsich-pracovnich-funkcnich-mist v záležitostech účastníků výběrového řízení na místa akademických pracovníků a dalších pracovních (funkčních) míst.

Zasláním přihlášky uchazeč/ka zároveň prohlašuje, že byl/a správcem řádně informován/a o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a že jím/jí poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan fakulty


 

 

Hodnocení: spravovat