1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyjádření

hmel 26.11.2007

Zpráva hodnotící komise k vyjádření výukových pracovišť a učitelů

Stanovisko komise pro hodnocení výuky k vyjádřením přednostů a učitelů k výsledkům hodnocení výuky, doručeným komisi a děkanovi fakulty.

Za obsah této stránky odpovídá: Akademický senát . počet zobrazení: 2797 poslední aktualizace: 26.11.2007
zavřít