1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Ústavu kl. a exp. hematologie

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel Ústavu hematologie a krevní transfuze vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:

  • přednosta/ka Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT,

současně pro uchazeče o tuto funkci i na místo profesor-a/ky nebo docent-a/ky se zaměřením na hematologii a transfuzní lékařství.

Předpokládané jmenování do funkce k 1.7.2019.

Kvalifikační požadavky:

vysokoškolské vzdělání příslušného směru, vědecko-pedagogický titul profesor/ka nebo docent/ka, specializovaná způsobilost v oboru hematologie a transfuzní lékařství, praxe ve vedoucí funkci, odborná praxe min. 10 let, pedagogická praxe min. 5 let, vědecká a publikační činnost, manažerské a komunikační dovednosti, předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu v daném oboru, znalost ekonomiky zdravotnictví, občanská bezúhonnost.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné osobním dotazníkem, životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, kvalifikaci a praxi, licencí pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře od ČLK, přehledem vědecké a publikační činnosti, výpisem z trestního rejstříku (ne staršího 3 měs.), souhlasem v souladu se zákonem o ochraně osob. údajů a koncepcí pracoviště, přijímá do 5 týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK, Kateřinská 32, PSČ 121 08 , Praha 2. Informace na tel. č. 224964254 a http://www.lf1.cuni.cz/ (úřední deska).

Termín pro přijetí přihlášek je 26.3.2019 - 12 hod.

Hodnocení: spravovat