1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrové komise na obsazení místa přednosty/ky III. interní kliniky, IV. interní kliniky a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

Pracoviště Předseda komise Navržený děkanem Děkanem přizvaný odborník Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Navržený ČLS JEP Navržený za nemocnici Navržený za nemocnici Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem
III. interní klinika- klinika endokrinologie a metabolismu prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. MUDr. Tomáš Vařeka MUDr. Libor Zámečník, Ph.D. (doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.) prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. (MUDr. Richard Stejskal) MUDr. Ivan Pavlík, MBA, MHA (prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.) Mgr. Ivana Smetáková (prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.) MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA (doc. MUDr. Lukáš Zlaohlávek, Ph.D.) prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
IV. interní klinika- klinika gastroenterologie a hepatologie prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D. (doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.) prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. (prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.) MUDr. Ivan Pavlík, MBA, MHA (prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.) Mgr. Ivana Smetáková (prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.) prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. (doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.) prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
Klinika anesteziologie, resiscitace a intenzivní medicíny prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D. MUDr. Lenka Štěpánková MUDr. Libor Zámečník, Ph.D. (doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.) prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM MUDr. Ivan Pavlík, MBA, MHA (prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.) Mgr. Ivana Smetáková (prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.) doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. (prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.) prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Hodnocení: spravovat