1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 10. 2020

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 10. 2020:

Profesor/profesorka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jmenování profesorem, ustavení mimořádným profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, min. 10 let praxe v oboru. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP4

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a Ústavu hematologie a krevní transfúze

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Docent/docentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jmenování docentem nebo profesorem, ustavení mimořádným profesorem anebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, specializovaná způsobilost, vědecká a publikační činnost. Jazykové znalosti, min. 6 let praxe v oboru. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP3

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Odborný asistent/
odborná asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP2

Odborný asistent/
odborná asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru nebo dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. anebo srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Biocev
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

publikačně průkazné zaměření na syntézu nových látek pro medicinální chemii a znalost chemie epigenetických léčiv

Biocev
1. LF UK

2

celý prac. úvazek

mzdové zařazení do AP 2, dosažení titulu Ph.D., absolvování zahraniční pracovní stáže a publikační činnost v oboru imunologie

Biocev
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

mzdové zařazení do AP 2, dosažení titulu Ph.D., absolvování zahraniční pracovní stáže a publikační činnost v oboru hematologie, proteomika

Biocev
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

mzdové zařazení do AP 2, dosažení titulu Ph.D., absolvování zahraniční pracovní stáže a publikační činnost v oboru hematologie

Biocev
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

mzdové zařazení do AP 2, dosažení titulu Ph.D., absolvování zahraniční pracovní stáže

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

dosažení titulu Ph.D. nebo CSc., vědecká a publikační činnost, zaměření na oblast neurogenetiky, dlouhodobé zahraniční stáže výhodou, mzdové zařazení do AP 2

Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a Ústavu hematologie a krevní transfúze

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Vědecká hodnost

Ústav tělesné výchovy
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

VŠ vzdělání pedagogického směru (FTVS UK), specializace aerobní formy cvičení, zdravotní tělesná výchova, instruktor snowboardingu, výborná znalost anglického jazyka

Ústav všeobecného lékařství
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Atestace z všeobecného praktického lékařství a působení v oboru

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

mzdové zařazení do AP 1

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného směru splňující předpoklady pro zařazení do AP1,

aktivní znalost anglického jazyka a zapojení do výuky imunologie

Ústav soudního lékařství a toxikologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

mzdové zařazení do AP 1, specializovaná způsobilost v oboru soudní lékařství, praxe v oboru soudní lékařství minimálně 7 let

Ústav soudního lékařství a toxikologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

vědecká hodnost, mzdové zařazení do AP 2, specializovaná způsobilost v oboru toxikologie, praxe minimálně 7 let

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání lékařského směru, mzdové zařazení do AP 1

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek nad 0,4

mzdové zařazení do AP 2

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

mzdové zařazení do AP 2

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

specializovaná způsobilost v oboru neurologie, předpoklady pro pregraduální a postgraduální pedagogickou činnost

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek nad 0,4

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

mzdové zařazení AP 2

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

specializovaná způsobilost v oboru neurologie, zařazení do oboru RFM, mzdové zařazení AP 1

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání v oboru fyzioterapie, ukončené Ph.D. studium, publikační činnost, mzdové zařazení AP 1

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství, zaměření na intenzivní péči, aktivní znalost anglického jazyka

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

ukončený vzdělávací kmen, zaměření na dědičné poruchy metabolismu, aktivní znalost anglického jazyka

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

ukončený vzdělávací kmen, zaměření na intenzivní péči, aktivní znalost anglického jazyka

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

ukončený vzdělávací kmen, zaměření na pneumologii, aktivní znalost anglického jazyka

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství a neonatologie, zaměření na neonatologii, aktivní znalost anglického jazyka

III. chirurgická klinika
1. LF UK a FN Motol

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Minimálně chirurgický kmen eventuálně specializovaná způsobilost v oboru kardiochirurgie nebo cévní chirurgie

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN Motol

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

základní kmen v oboru, jazykové znalosti, publikační aktivita

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

4

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Asistent/asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC, min. 4 roky praxe v oboru. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP2

Asistent/asistentka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru nebo dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. anebo srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – AP1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Anatomický ústav
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ lékařského směru, motivace k výuce anatomie a k vědecké práci

Ústav biochemie a experimentální onkologie
1. LF UK

3

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání přírodovědného nebo lékařského směru, zařazení do/absolvování doktorského studia v oboru biochemie, molekulární biologie anebo příbuzných medicínských oborů, znalost anglického jazyka, morální bezúhonnost, schopnost týmové práce

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek nad 0,4

výuka radiofarmacie v rámci předmětu nukleární medicína, aktivní znalost anglického jazyka (aktivní znalost dalších jazyků výhodou), praxe v přípravě radiofarmak výhodou, absolutorium akreditovaných kvalifikačních kurzů (příprava léčivých přípravků apod.) výhodou, zařazení do postgraduálního studia anebo předpoklady pro PGS výhodou

Pediatrická klinika
1. LF UK a TN

6

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání lékařského směru, specializovaná způsobilost v základním oboru, praxe v oboru minimálně 5 let

Klinika plastické chirurgie
1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

3

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání lékařského směru, splněný chirurgický kmen

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek nad 0,4

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek nad 0,4

nutriční terapeut, mzdové zařazení AP 1

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

nutriční terapeut, mzdové zařazení AP 1

II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Minimálně chirurgický kmen eventuálně specializovaná způsobilost v oboru kardiochirurgie nebo cévní chirurgie

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Mzdové zařazení AP 1

Ortopedická klinika
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Mzdové zařazení AP 1

Pneumologická klinika
1. LF UK a TN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

zástupce pro vědu a výzkum

Lektor/lektorka

magisterské VŠ vzdělání příslušného směru nebo dosažení titulu PhD., ThD. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí, jazykové znalosti. Min. 5 let praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – L2.

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

specializovaná způsobilost v oboru neurologie

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

specializovaná způsobilost v oboru fyzioterapie

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

bakalářské nebo magisterské VŠ vzdělání příslušného směru, jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Znalost českého jazyka. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (www.cuni.cz) – L1

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Další požadavky

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání v oboru logopedie, specializovaná způsobilost v oboru klinická logopedie

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání v oboru psychologie, absolvování kurzu Psycholog ve zdravotnictví, zařazení do kombinované formy Ph.D. studia vítáno

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání v oboru ergoterapie, praxe v dětské ergoterapii vítána

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

VŠ vzdělání v oboru fyzioterapie, praxe min. 3 roky, zařazení v kombinované formě Ph.D. studia

II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Minimálně chirurgický kmen eventuálně specializovaná způsobilost v oboru kardiochirurgie nebo cévní chirurgie

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

10

částečný prac. úvazek do 0,4 včetně

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem doplněné profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikaci a praxi, přehledem vědecké činnosti a seznamem publikací, příp. souhlasem se zveřejněním osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá do 26. 8. 2020 přes podatelnu 1. LF UK Personální oddělení, Kateřinská 32, PSČ 121 08, Praha 2. Informace na www.lf1.cuni.cz (úřední deska). Obálku prosím označte slovy „Výběrové řízení – akademický pracovník“.

Uchazeč může být vyzván k uskutečnění veřejné přednášky. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Důvodnost žádosti uchazeče posuzuje a rozhoduje o ní předseda komise.

Informace o zpracování osobních údajů na Univerzitě Karlově jsou uvedeny na webových stránkách:

- Univerzity Karlovy na adrese https://cuni.cz/UK-9056.html.

- 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na adrese https://www.lf1.cuni.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ucastniku-vyberoveho-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-a-dalsich-pracovnich-funkcnich-mist v záležitostech účastníků výběrového řízení na místa akademických pracovníků a dalších pracovních (funkčních) míst.

Zasláním přihlášky uchazeč/ka zároveň prohlašuje, že byl/a správcem řádně informován/a o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR a že jím/jí poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan fakulty

 

Hodnocení: spravovat