1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová komise na obsazení místa vedoucí/ho Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN

Pracoviště Předseda komise Navržený ředitelem nemocnice Odborník navržený děkanem Navržený odbor. organizací Navržený Akademic. senátem Náhradník pro navržené děkanem
Ústav vědeckých informací doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., D.E.S.A., M.Sc. (Mgr. Ivana Smetáková) PhDr. Hana Skálová Mgr. Milada Koštířová MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA (doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.) prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Hodnocení: spravovat