1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN

Pracoviště Předseda komise Navržený děkanem Děkanem přizvaný odborník Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Navržený ČLS JEP Navržený za nemocnici Navržený za nemocnici Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem
Ústav soudního lékařství a toxikologie prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. MUDr. Jana Ťuíková (MUDr. Ludmila Říhová) doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. (Monika Štajerová) doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA (doc. MUDr. František Vorel, CSc. ) MUDr. Ivana Vítková, MBA (MUDr. Ivan Pavlík, MBA, MHA) Ing. Karolína Pešková (MUDr. Jan Bříza, MBA) prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. (prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.) doc. Ing. Marie Balíková, CSc.

Hodnocení: spravovat