1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Ortopedické kliniky 1. LF UK a NNB

Předseda komise Navržený děkanem Děkanem přizvaný odborník Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Navržený ČLS JEP Navržený ředitelem nemocnice Navržený ředitelem nemocnice Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc., MBA ( MUDr. Olga Val'ová) MUDr. Martin Mašek (doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D.) prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. (doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.) MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. (MUDr. Tomáš Podlešák) prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. (MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D.) prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc. (doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.) prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Hodnocení: spravovat