1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN

Pracoviště Předseda komise Navržený děkanem Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Děkanem přizvaný odborník Navržený ČLS JEP Navržený ředitelem nemocnice Navržený ředitelem nemocnice Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem
Interní klinika prof. MUDr. Radan Brůha, CSc. prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA MUDr. Pavel Lindovský, MBA (MUDr. Matěj Voskovec - Vaksman) Ing. Lea Vondrová (MUDr. Dana Michálková) prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc. MUDr. Ivan Jeřábek (Ing. Daniela Kamarádová) plk. Ing. Zdeněk Brabec, Ph.D. (prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.) prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. (MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA) prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Hodnocení: spravovat